Over ons

De Noorderborch is een katholieke basisschool gelegen in wijk De Schelfhorst in Almelo. De school wordt bezocht door ongeveer 300 leerlingen.

Wij combineren de geborgenheid van een kleine school met de  voorzieningen van een grote school. Elke dag bieden wij onze leerlingen oprechte aandacht, rust, regelmaat en uitstekend onderwijs.

Naast vakken zoals rekenen en taal, maken onze leerkrachten ook ruimte voor creatieve lessen. Datzelfde evenwicht zoeken wij in onze interconfessionele grondslag. Hoewel wij een katholieke school zijn, is ieder kind welkom. Er is aandacht voor het katholieke geloof én voor de andere culturen en geloven die onze maatschappij rijk is. Op die manier leren wij onze leerlingen samenleven met respect voor zichzelf en anderen.

Varietas school

Onze school is een Varietas school. Elke Varietas school gaat voor onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen. Dat kun je zien aan het label bij ons logo, een kwaliteitskeurmerk

Locatie Havezathe