Tarieven

Peuteropvang is voor alle peuters in de gemeente Almelo. Onze peuteropvang is een goede start voor de basisschool. Uw kind kan bij ons veilig spelen, leren en ontdekken met andere kinderen. In de peuteropvang werken we met een programma dat speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar is gemaakt. Uw peuter kan twee dagdelen per week in onze peuteropvang komen spelen. We zijn alle schoolweken open. Dit is 40 weken per jaar.  
De gemeente vindt het belangrijk dat alle peuters hiervan gebruik kunnen maken. Daarom betaalt de gemeente hieraan mee. Ouders betalen een bijdrage naar inkomen.  
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
Soms heeft een kind extra hulp nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Bijvoorbeeld omdat het moeite heeft met taal of praten. In de peuteropvang besteden we hier extra aandacht aan.  Dat noemen we voor- en vroegschoolse educatie. Het consultatiebureau geeft hiervoor een verwijzing. We noemen dit een VVE-indicatie. Kinderen met een VVE-indicatie kunnen 4 dagdelen naar de peuteropvang. U betaalt 2 dagdelen per week. Het 3e en 4e dagdeel betaalt de gemeente.  

De prijs

POV uurprijs:  €10,25

Ouderbijdrage 

De peuteropvang valt onder de Wet kinderopvang, hierdoor kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Als u hier niet voor in aanmerking komt, betaalt de gemeente Almelo mee aan de plek voor uw kind.   
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? 
Dan betaalt u per maand aan de peuteropvang organisatie. U betaalt dit maandbedrag zelf. Van de belastingdienst (kinderopvangtoeslag) krijgt u een deel retour. Dit is afhankelijk van uw inkomen.  
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?  Dan betaalt u een ouderbijdrage voor 2 dagdelen (8 uur) per week. De bijdrage betaalt u aan de peuteropvang organisatie. De ouderbijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In de tabel hieronder kunt u zien wat uw bijdrage per maand is. De bijdrage voor de 40 weken peuteropvang is verdeeld over 12 maanden. U betaalt elke maand een zelfde bijdrage.