Dagindelingen BSO & POV

Dagindeling peuterspelen

Tijdens het peuterspelen volgen wij globaal de volgende dagindeling: 

8.30 – 9.00 uur 
Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht en er is een kort inloopmoment. De kinderen zijn in de gelegenheid met hun ouder een kleine activiteit te doen. Om 8.45 uur vertrekken alle ouders en spelen de kinderen verder in de diverse hoeken in het peuterspeellokaal.  
9.00 – 9.30 uur 
Wij ruimen samen op en doen mee aan een kringactiviteit. Het is een moment van aandacht hebben voor elkaar. Het thema wordt behandeld en wij bespreken wat wij gaan doen die dag. 
09.30 - 10.00 uur 
Wij gaan gezamenlijk naar buiten. 
10.00 - 10.15 uur 
Wij gaan naar binnen, hangen onze jas op, wassen onze handen en gaan aan tafel.  
10.15 – 10.45 uur 
Kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerker fruit eten en drinken. 
10.45 - 11.15 uur 
Kinderen doen mee aan een kringactiviteit, hierbij volgen we de methodiek van Piramide.  
11.15 -11.30 uur 
We gaan gezamenlijk naar buiten. 
11.45 - 12.15 uur 
De kinderen spelen en wij spelen ontwikkelingsgericht met hen mee. 
12.15 uur 
Wij ruimen gezamenlijk op en gaan in de laatste kring. Daar bespreken wij wat wij die dag gedaan hebben, herhalen woorden die wij hebben geleerd en sluiten de dag af. 
12.25 uur 
De kinderen doen hun jas aan en pakken hun tas om 12.30 uur worden ze opgehaald door hun ouders. Er is dan tijd voor een overdracht naar ouders. 

Dagindeling BSO

Tijdens de opvang BSO volgen wij globaal de volgende dagindeling:

7.30 - 8.25 uur
Kinderen worden gebracht en doen een rustige activiteit met de pedagogisch medewerker. De dag wordt geopend met de kinderen middels een rustig gesprek en een kleine activiteit naar interesse. Om (uiterlijk) 8.25 uur gaan de kinderen naar hun klas. Kinderen van 4 t/m 7 jaar worden gebracht. Kinderen van 7 t/m 13 jaar gaan zelfstandig naar de groep. Indien nodig loopt de PM-er mee 
14.30 – 15.00 uur
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden uit de klassen gehaald en de kinderen van de overige groepen komen zelf naar de BSO ruimte. De kinderen krijgen wat te drinken (thee/water/diksap) en koekje/ fruit (keuze uit twee soorten).
15.00- 15.30 uur
Eerst gaan de kinderen gezamenlijk naar buiten. Hierna kunnen de kinderen vrij spelen en maken zelf een keuze wat bij ze past. 
15.30 – 16.30 uur
Gezamenlijke activiteit in het kader van talentontwikkeling en visie van de school (workshop, kunstenkabinet, techniek, muziek, creativiteit). Er kan ook gekozen worden om een activiteit buiten de school te volgen. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht middels de nieuwsbrief of via een bericht uit KOVNET. Kinderen die willen kunnen ook kiezen voor vrij spel (indien er geen uitstapje is).  
16.30 – 17.00 uur
Gezamenlijk moment om iets te drinken (thee/water/diksap) en een cracker of koek (liga evergreen of ontbijtkoek).  
17.00 - 18.00 uur
uur Vanaf 16.30 uur kunnen kinderen worden opgehaald. De kinderen die tot 18.00 uur aanwezig zijn spelen vrij.