Nieuwsbrief juni

Beste ouders/ verzorgers,

In de bijlage de nieuwsbrief van juni.

Let op; het schoolreisje is op 12 en 15 juni! In de nieuwsbrief staat juli.

Vriendelijke groet,

Hélène Lucassen

Coen Oosterik