De Noorderborch

De Noorderborch is gelegen in de wijk de “Schelfhorst” te Almelo. De school beschikt over 2 locaties, Havezathe 99 en Welgelegen 6. Havezathe is de hoofdlocatie. De locaties liggen op korte afstand van elkaar en zijn middels een fietspad goed en veilig te bereiken De schoollocaties zijn deels omgeven door openbaar plantsoen.

Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans.

Wijkteam en SchoolMaatschappelijkWerk

Vanwege de Corona-crisis is  het sociale leven van veel ouders en kinderen stil komen te staan. Een sociale structuur die ze gaan missen en die ze, naarmate het langer gaat duren, voor uitdagingen zal stellen. Een aantal weken met elkaar in een huis is voor elk gezin een uitdaging.

Vanuit de opvoedondersteuning van LOES  en Humanitas Twente Gezinsondersteuning/Match (zie bijlage) zijn de  krachten gebundeld. Samen kunnen ze ouders en kinderen door deze ingewikkelde en onrustige periode heen slepen.

Als u onrust, onzekerheid of spanning ervaart kunt u contact opnemen met LOES en Humanitas. Het doel is om preventief contact te hebben met ouders en/of jongeren, zodat het thuis niet escaleert.

 

In de bijlage de flyer van de wijkteams van de gemeente.

Gezien de maatregelen omtrent het Coronavirus vervalt het inloopspreekuur en is de gemeente alleen nog telefonisch bereikbaar.

30 maartLees verder

Wees jezelf want een origineel is altijd meer waard dan een kopie.

Agenda
Naschoolse activiteit
8 aprilLees verder
Goede Vrijdag
10 aprilLees verder
1e Paasdag
12 aprilLees verder
2e Paasdag
13 aprilLees verder
De Bibliotheek op school – maar nu thuis

Net als de scholen is Bibliotheek Almelo gesloten. Gelukkig zijn er nog veel mogelijkheden om wel te
lezen, informatie op te zoeken, en voor ouders om het ‘goede leesvoorbeeld’ te geven.


De nieuwsbrief is voor alle ouders en kinderen. Er staan namelijk veel digitale bronnen en apps
rondom lezen en informatie klaar waar je gebruik van kan maken.

30 maartLees verder

Alle kinderen worden sterren als wij ze laten stralen.

Coronavirus

Betreft: Sluiting scholen en faciliteren opvang I.v.m. coronavirus

 

Deventer, 16 maart 2020

 

Geachte ouders, verzorgers,

 

Zondag 15 maart jl. heeft de overheid besloten de scholen voor primair onderwijs voor een periode van drie weken te sluiten. Middels dit bericht willen wij u Informeren wat u van uw school kunt verwachten. Voor alle scholen van Stichting Quo Vadis en Stichting ROOS gelden de volgende uitgangspunten:

 

Uitgangspunten

 1. Veiligheidheid gaat voor alles.
 2. Op maandag 16, 23 en 30 maart komt het crisisteam bijeen om:
  1. de actuele stand van zaken te bespreken;
  2. te Inventariseren hoeveel leerlingen er opgevangen moeten worden en hoeveel leerkrachten er beschikbaar zijn;
  3. de gemaakte afspraken te evalueren en waar nodig bij te stellen. Op dit moment Is opvang geen probleem.
 3. De overheid geeft aan dat samenscholing zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Quo Vadis en ROOS volgen deze Iijn:
  1. Opvang is per school. Kinderen van verschillende scholen worden niet samengevoegd op één school (opvang vindt plaats onder schooltijd).
  2. Leerkrachten komen alleen samen wanneer dit nodig is voor de opvang van de kinderen.
  3. Overleg vindt zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats.
 1. De scholen van Quo Vadis en ROOS bieden de komende drie weken onderwijs op afstand aan:
  1. Er wordt geen nieuwe leerstof aangeboden.
  2. Basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) worden herhaald en onderhouden.
  3. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van digitale onderwijsleermiddelen.
  4. Er worden geen devices van school meegegeven naar huls. Indien nodig wordt lesmateriaal op papier aangeboden.
  5. Scholen geven het onderwijsaanbod zelf vorm en communiceren dit met ouders en leerlingen.
 2. Scholen zijn tijdens schooltijden telefonisch bereikbaar.

De school van uw kind zal u over de school specifieke zaken Informeren.

Tot op heden zijn de scholen van onze stichtingen goed in staat gebleken ouders met vitale functies die geen opvang kunnen regelen, opvang te bieden. Wij zijn verheugd dat ouders met elkaar zo goed in staat zijn oplossingen te vinden.

Wij vertrouwen erop u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd en hopen door onze gezamenlijke inspanning de vervelende effecten van het virus zoveel mogelijk te beperken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Louis van Stiphout                                                  Berthold van Leeuwen

Bestuurder Stichting Quo Vadis                              Bestuurder Stichting ROOS

 

 

17 maartLees verder
Groep 8 bezoekt de Risk-factory

De kinderen uit groep 8 hebben een bezoek gebracht aan de Risk-factory in Enschede. Hier werden ze geconfronteerd met allerlei gevaarlijke situaties thuis, op straat maar ook op je smarthone of tablet. Realiseer je wat je doet en hoe je problemen kunt voorkomen. Erg zinvol. 
Risk 8

10 maartLees verder

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Carnavalsplezier 2020

Op Rosenmontag hebbe ook wij carnaval gevierd, eerst samen in de groep. De jongens van groep 5 werden de winnaar van "De Noorderborch got talent". Later is er nog geknutseld met alle groepen door elkaar. Erg leuk. 

 

carnaval

28 februariLees verder

Samen lerend onderweg

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren