De Noorderborch

De Noorderborch is gelegen in de wijk de “Schelfhorst” te Almelo. De school beschikt over 2 locaties, Havezathe 99 en Welgelegen 6. Havezathe is de hoofdlocatie. De locaties liggen op korte afstand van elkaar en zijn middels een fietspad goed en veilig te bereiken De schoollocaties zijn deels omgeven door openbaar plantsoen.

Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans.

Vakantie!

Wij wensen iedereen een hele fijne, gezellige en zonnige zomervakantie!

 

Team basisschool de Noorderborch.

Vakantie!

Wees jezelf want een origineel is altijd meer waard dan een kopie.

Agenda
Zomervakantie
Zomervakantie
Dierendag
4 oktoberLees verder
Herfstvakantie
16 oktoberLees verder
Verbouw/ nieuwbouw

In de meivakantie was het eindelijk zover; de eerste schop is in de grond gegaan!

Er zijn sloop- en graafwerkzaamheden verricht en  de fundering gestort. Tot nu toe gaat alles volgens de planning. We horen wel dat het voor het bouwbedrijf lastig is om aan materialen te komen. Dus we duimen dat het allemaal gaat lukken. We wachten het met spanning af.

 

 

Alle kinderen worden sterren als wij ze laten stralen.

Beslisboom Corona

Regelmatig krijgen we een vraag van ouders of hun kind wel of niet naar school mag. Verkouden maar geen koorts enz. In de bijlage kunt u nagaan of uw kind naar school kan. Wij gebruiken deze ook om een keus te maken. 

 

Beslisboom

Stichting Leergeld Almelo

In Almelo leven circa 2.400 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Onder de vlag van Jeugdfonds Almelo wil Stichting Leergeld Almelo deze kinderen nu mee laten doen!

 

Jeugdfonds Almelo is er al jaren voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is om mee te kunnen doen aan sport en cultuur. Jeugdfonds Almelo is nu uitgebreid met de Stichting Leergeld Almelo. Deze is met ingang van 1 november 2018 operationeel geworden.

Leergeld biedt kinderen op basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Leergeld kan hierbij hulp bieden.

Stichting Jeugdfonds Almelo bestaat uit Stichting Leergeld Almelo, Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo en Stichting Verjaardag in de Maak

 

Hoe werkt Stichting Leergeld Almelo?

Als ouder kunt u zelf een aanvraag om ondersteuning indienen bij Stichting Leergeld Almelo. Na uw verzoek om hulp bespreekt een medewerker van Stichting Leergeld Almelo bij u thuis wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? En wat kan Leergeld voor u doen? Als u een inkomen hebt op bijstandsniveau komt u waarschijnlijk in aanmerking. Maar Stichting Leergeld Almelo is er ook voor ouders met een hoger inkomen die (tijdelijk) in de financiële problemen zijn gekomen.

 

Leergeld

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Zelftesten

De GGD heeft ons geïnformeerd over het uitvoeren van zelftesten bij kinderen. Het gebruik van een zelftest bij kinderen mag alleen toegepast worden als het kind geen klachten heeft. Deze test kan bijvoorbeeld gebruikt worden als u op bezoek gaat bij kwetsbaren en zeker wilt weten dat er geen kans bestaat op besmetting.

Bij klachten zoals: neusverkouden, keelpijn, hoesten of koorts moet een test afgenomen bij de GGD. Alleen als de uitslag van deze test negatief is, mag het kind naar school. Kiest u ervoor om uw kind niet te laten testen, dan kan het kind weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is.

 

Zie ook deze site van het RIVM, onder het kopje Zelftest: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.

 

Zelftest

Samen lerend onderweg

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren