De Noorderborch

De Noorderborch is gelegen in de wijk de “Schelfhorst” te Almelo. De school beschikt over 2 locaties, Havezathe 99 en Welgelegen 6. Havezathe is de hoofdlocatie. De locaties liggen op korte afstand van elkaar en zijn middels een fietspad goed en veilig te bereiken De schoollocaties zijn deels omgeven door openbaar plantsoen.

Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans.

Handenarbeidcircuit

Ook dit jaar werken we op vrijdagmiddag weer met het handenarbeidcircuit waarbij de kinderen met de hulp van ouders en leerkrachten diverse creatieve opdrachten verrichten. Dit varieert van koken in groep 6 of het maken van een papier machévlinder in groep 5.De kinderen genieten ervan.macaroni

17 januariLees verder

Wees jezelf want een origineel is altijd meer waard dan een kopie.

Agenda
Schoolfruit
24 januariLees verder
De leerlingen van groep 1 en 2 gaan naar de bieb
24 januariLees verder
Naschoolse activiteiten
29 januariLees verder
Wij staken!
30 januariLees verder
Website aanpassingen

Op dit moment treft u een behoorlijk aangepaste website aan van onze school. De Wet Bescherming Persoonsgegevens dwingt ons foto's en groepspagina's niet meer beschkbaar te stellen. We informeren u voorlopig via de mail en deels via de website.opbouw

17 januariLees verder

Alle kinderen worden sterren als wij ze laten stralen.

Staking op 30 en 31 januari

Het merendeel van de leerkrachten heeft besloten om gehoor te geven aan de oproep van de onderwijsbonden om op 30 en 31 januari te gaan staken. Met name de loonkloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden we te groot en nog steeds de werkdruk.Hoewel wij de overlast die een staking voor u met zich meebrengt betreuren, respecteren de schoolleiding van De Noorderborch en het bestuur van Stichting Quo Vadis dit besluit van de leerkrachten.staak

17 januariLees verder

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Samen lerend onderweg

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren