Doe mee met VVE thuis

VVE-thuis is een programma voor alle ouders met kinderen van 2 tot 7 jaar. U krijgt eens in de drie weken activiteiten uitgelegd die u thuis samen met uw kind kunt doen. De ouderbijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur. Deze bijeenkomsten zijn op school of in het wijkgebouw “De Schelf”.  U krijgt een  werkboek met leuke activiteiten. Deze mag u thuis houden. U ontvangt in bruikleen een spelbord en bij vele thema’s een voorleesboek. De activiteiten sluiten aan bij het thema waar uw kind op dat moment mee bezig is op de peuterspeelzaal of in groep 1 en groep 2 van de basisschool. Zo ondersteunt u uw kind ook thuis, op een positieve en gezellige manier, om te leren en zich te ontwikkelen.  
Met elkaar kun je je ervaringen delen, vragen stellen, nieuwe contacten maken én opvoedingstips uitwisselen. VVE-thuis is zinvol én gezellig!  
Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn in de wijk waar u woont. Heeft u jongere kinderen dan kunnen we in overleg, oppas regelen. 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met uw peuterleidster, leerkracht.  U mag mij ook bellen.

Annemarie Hannink van VVE-thuis: 06-53449687