Ouders

Ouders als partners van onze school

Wij vinden het belangrijk dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen op de Noorderborch. De betrokkenheid uit zich op veel verschillende manieren. Ouders denken mee in de medezeggenschapsraad (MR), ouders vervullen functies in de ouderraad (OR) en individuele ouders participeren in allerlei schoolse activiteiten.  Daarnaast proberen we middels regelmatige informatieverstrekking alle ouders “op  afstand” betrokken te houden.

Goede contacten tussen ouders en school werken door in de kwaliteit van het onderwijs, de leerprestaties van kinderen en in het welbevinden van kinderen, ouders en leraren.

Ouderhulp

Op De Noorderborch waarderen we ouderhulp enorm. Sterker nog, we kunnen niet zonder. Bijvoorbeeld bij niveaulezen, handvaardigheidslessen en de organisatie van feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders via een intekenlijst aangeven bij welke activiteit ze graag willen helpen.

Ouders die zich hebben opgegeven, worden in het begin van het schooljaar ingedeeld in kleinere werkgroepen, waarin ook leerkrachten zijn vertegenwoordigd. Daarnaast kan het zijn dat een leerkracht persoonlijk ouders om hulp vraagt.

Ouderraad

De ouderraad (OR) stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Zij houden zich bezig met het organiseren van en ondersteunen bij allerlei activiteiten op en rond school.

Speciaal (basis)onderwijs

De Noorderborch is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord. Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het Speciaal (basis)onderwijs. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig en wilt u meer weten over het SWV? Kijk dan op http://swv-twentenoord.nl/  voor meer informatie.