Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom! De vergaderingen beginnen om 19:30 uur.

De ouderraad houdt zich met tal van activiteiten bezig; ze helpt bij het organiseren van het schoolreisje, bij feesten rond sinterklaas, kerst en carnaval. Voor al deze activiteiten is geld nodig. Zij worden betaald uit de bijdrage van de ouders. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door middel van een factuur. Kinderen van ouders die de bijdrage niet betalen worden niet uitgesloten van activiteiten. 

E-mail ouderraad: or.noorderborch@varietas.nl

Samenstelling 2022/2023

 • Cindy Meijer (Voorzitter)
 • Maurice Kappert (Penningmeester)
 • Monique Harmsma (Lid)
 • Madonna Niehaus (Lid)
 • Susanne Moes (Lid)
 • Sabine Dragt (Lid)
 • Karin van Roode (Lid)
 • Susanne Olde Klieverik (Lid)
 • Ilona Ribberink(Lid)

Vergaderdata OR 2022/2023

 • 26-09-2023
 • 31-10-2023
 • 28-11-2023
 • 23-01-2024
 • 19-03-2024
 • 25-06-2024