De Noorderborch
Home>Ouders>Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom! De vergaderingen beginnen om 19:30 uur.

De ouderraad houdt zich met tal van activiteiten bezig; ze helpt bij het organiseren van het schoolreisje, bij feesten rond sinterklaas, kerst en carnaval. Voor al deze activiteiten is geld nodig. Zij worden betaald uit de bijdrage van de ouders. Deze ouderbijdrage wordt geïnd door middel van een factuur.

E-mail ouderraad: or.denoorderborch@stichtingquovadis.nl

Samenstelling 2018-2019

 • Jeroen Mutter (Voorzitter)
 • Raymond Leijsen(Secretaris en penningmeester)
 • Monique Harmsma (Lid)
 • Ellen van Enst (Lid)
 • Ilse Lohuis (Lid)
 • Wendy Braakhuis (Lid)
 • Lorena Delgado Rodriguez (Lid)
 • Monique Voshaar (Lid)

Vergaderdata OR 2018/2019

 • 11 september 2018 aanvang 19.30 uur
 • 30 oktober 2018 aanvang 19.30 uur
 • 11 december 2018 aanvang 19.30 uur
 • 22 januari 2019 aanvang 19.30 uur
 • 5 maart 2019 aanvang 19.30 uur
 • 16 april 2019 aanvang 19.30 uur
 • 4 juni 2019 aanvang 19.30 uur