De Noorderborch
Home>Ouders>Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom! De vergaderingen beginnen om 20:00 uur. Aan het begin van het schooljaar houdt de ouderraad haar algemene ouderavond, waarop zij verantwoording aflegt aan de ouders over haar werk. Ouders op hun beurt kunnen op deze avond hun wensen en/of ideeën kenbaar maken.

De ouderraad houdt zich met tal van activiteiten bezig; ze helpt bij het organiseren van het schoolreisje, bij feesten rond sinterklaas, kerst en carnaval. Voor al deze activiteiten is geld nodig. Zij worden betaald uit de bijdrage van de ouders. Deze ouderbijdrage zal worden vastgesteld op de algemene ouderavond in het begin van elk nieuwe schooljaar en wordt geïnd door middel van een factuur.

E-mail ouderraad: or.denoorderborch@stichtingquovadis.nl

Samenstelling 2017-2018

 • Jeroen Mutter (Voorzitter)
 • Raymond Leijsen(Secretaris en penningmeester)
 • Monique Harmsma (Lid)
 • Ellen van Enst (Lid)
 • Ilse Lohuis (Lid)
 • Wendy Braakhuis (Lid)
 • Lorena Delgado Rodriguez (Lid)
 • Monique Voshaar (Lid)

Vergaderdata OR 2017/2018

 • 13 september 2017 aanvang 20.00 uur
 • 7 november 2017 aanvang 20.00 uur
 • 16 januari 2018 aanvang 20.00 uur
 • 6 maart 2018 aanvang 20.00 uur
 • 19 juni 2018 aanvang 20.00