De Noorderborch
Home>Ouders>Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Noorderborch verbindt ouders, leerkrachten en managementteam met elkaar. Doel is om samen de kwaliteit van het onderwijs en de school naar een hoger plan te tillen. Dat kan concreet door formele inspraak op het beleid van de school.

De MR kan met advies- en instemmingsrecht haar zegje doen over schoolaangelegenheden. Daarnaast kan de MR van De Noorderborch (on)gevraagd het schoolbestuur voorstellen doen. Jaarlijks worden in de MR het formatieplan en de begroting van de school besproken, elke vier jaar wordt het schoolplan ter beoordeling voorgelegd.

Leden van de MR Noorderborch

 

Namens het personeel hebben zitting:

Patricia Munsterman

Ellen ten Velde

Machteld Paassen

Herma Eppink

 

Namens de ouders hebben zitting:

Sandra Hassing

Hanneke Borgman

Petra Voshaar

Jacintha Albers

 

 

E-mail: mr.denoorderborch@stichtingquovadis.nl

U kunt tevens het MR-verslag lezen van afgelopen schooljaar: MR jaarverslag 2017 – 2018

Het ministerie van Onderwijs stelde in 1982 de MR verplicht. Hierin moeten vertegenwoordigers van leerkrachten (4) en ouders (4) plaatsnemen. In het MR-reglement zijn alle bevoegdheden opgenomen. Dit reglement is op school aanwezig ter inzage.

Vergaderdata MR 2019/2020