De Noorderborch
Home>Ouders>Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Noorderborch verbindt ouders, leerkrachten en managementteam met elkaar. Doel is om samen de kwaliteit van het onderwijs en de school naar een hoger plan te tillen. Dat kan concreet door formele inspraak op het beleid van de school.

De MR kan met advies- en instemmingsrecht haar zegje doen over schoolaangelegenheden. Daarnaast kan de MR van De Noorderborch (on)gevraagd het schoolbestuur voorstellen doen. Jaarlijks worden in de MR het formatieplan en de begroting van de school besproken, elke vier jaar wordt het schoolplan ter beoordeling voorgelegd.

Leden van de MR Noorderborch

Namens de ouders:

 • Anke Kuipers en Sandra Hassing (voorzitter)
 • Hanneke Borgman
 • Petra Voshaar
 • Jacintha Alberts (aspirant lid)

Namens het personeel:                                                

 • Patricia Munsterman
 • Manon Starink
 • Machteld Paassen (GMR)
 • Herma Eppink

E-mail: mr.denoorderborch@stichtingquovadis.nl

Het ministerie van Onderwijs stelde in 1982 de MR verplicht. Hierin moeten vertegenwoordigers van leerkrachten (4) en ouders (4) plaatsnemen. In het MR-reglement zijn alle bevoegdheden opgenomen. Dit reglement is op school aanwezig ter inzage.

Vergaderdata MR 2017/2018

 • 25 september 2017 aanvang 19.30 uur
 • 7 november 2017 aanvang 19.30 uur
 • 23 januari 2018 aanvang 19.30 uur
 • 6 maart 2018 aanvang 19.30 uur
 • 12 juni 2018 aanvang 19.30 uur