De Noorderborch
Home>Schoolgids>Waar de Noorderborch voor staat>Waar de Noorderborch voor staat

Waar de Noorderborch voor staat

De Noorderborch is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit betekent dat de levensbeschouwelijke achtergrond in houding en lessen terug te vinden zijn. In openheid en gelijkwaardigheid leren we om te gaan met de levens- en zinvragen naar voorbeeld van de katholieke traditie
Vanuit onze katholieke traditie vinden wij dat mensen uniek en in beginsel gelijkwaardig zijn, maar verschillen in aanleg, belangstellingssferen, intelligentie en vaardigheid. Wij trachten ons onderwijs zo in te richten dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige mensen, in een veilige en geborgen omgeving, waarbij sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling in balans dienen te zijn.
Binnen onze school werken leerkrachten, intern begeleiders, directie en vele anderen in overleg met ouders aan één centrale opdracht: Het zodanig inrichten van het onderwijs dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.

Wij willen graag gekend worden door de volgende kernwaarden:
• Veiligheid
• Zelfstandigheid
• samenwerking
• Respect

In het leven en werken van alle dag willen wij deze begrippen herkenbaar maken op onze school in onze relatie met kinderen, ouders en collega’s. De Noorderborch laat zich dan ook kenmerken door de missie: