De Noorderborch

Opleidingsschool

De school is qua ontwikkeling gericht op de toekomst (o.a. passend onderwijs) en heeft dan ook behoefte aan toekomstige collega´s die bekend zijn met de recente ontwikkelingen op dit terrein. Tevens wil de school vanuit haar betrokkenheid en kennis een bijdrage leveren aan het opleiden van voldoende goede leerkrachten. In de praktijk zal dit betekenen dat er op maandag en dinsdag studenten van de Hogeschool Saxion (PABO) uit Deventer, in de school aanwezig zijn.
Op donderdag en vrijdag zijn er studenten van de Hogeschool Saxion (PABO) uit Enschede.
Op de Noorderborch worden ook LIO studenten (Leraar In Opleiding) geplaatst. Dit zijn studenten die twee dagen in de week zelfstandig een groep begeleiden. De eigen leerkracht is op de achtergrond aanwezig en blijft (eind)verantwoordelijk voor de groep.
Op verschillende dagen in de week zijn er ook studenten van het ROC op de Noorderborch.
De studenten krijgen op de werkvloer ondersteuning van hun mentor en van onze schoolopleider Herma Eppink.