De Noorderborch
Home>Schoolgids>Waar de Noorderborch voor staat

Op school- en groepsniveau:

Op schoolniveau: Binnen het personeelsbeleid speelt de onderwijsvisie en hoe we met elkaar omgaan een belangrijke rol. We ontwikkelen ons als school voortdurend in het adaptieve karakter van ons onderwijs. Door voortdurend te reflecteren op ons handelen proberen we de

Lees verder >

Opleidingsschool

De school is qua ontwikkeling gericht op de toekomst (o.a. passend onderwijs) en heeft dan ook behoefte aan toekomstige collega┬┤s die bekend zijn met de recente ontwikkelingen op dit terrein. Tevens wil de school vanuit haar betrokkenheid en kennis een

Lees verder >

Waar de Noorderborch voor staat

De Noorderborch is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit betekent dat de levensbeschouwelijke achtergrond in houding en lessen terug te vinden zijn. In openheid en gelijkwaardigheid leren we om te gaan met de levens- en

Lees verder >