De Noorderborch
Home>Schoolgids>Resultaten van het onderwijs

De overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs

In groep 8 worden de kinderen gericht voorbereid op het feit dat zij hun vertrouwde basisschool gaan verlaten en na de zomervakantie naar een school voor Voortgezet Onderwijs zullen gaan. In april nemen de kinderen deel aan de landelijke eindtoets:

Lees verder >

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

In groep 8 maken de leerlingen als eindtoets de IEP. Deze toets meet de prestaties van ieder kind in taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriƫntatie. De prestaties van alle leerlingen in groep 8 bij elkaar zeggen iets over het resultaat dat

Lees verder >