De Noorderborch
Home>Schoolgids>Praktische informatie>Video- en foto opnames

Video- en foto opnames

In het kader van de schoolontwikkeling worden soms video-opnames gemaakt van de groep en/of de leerkracht. Deze opnames worden gebruikt bij een nabespreking om zodoende de leerlingen beter te kunnen begeleiden of zodat de leerkracht daarvan kan leren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.

In het kader van de leerlingbegeleiding wordt soms ook gebruik gemaakt van video-opnames van een individuele leerling. In zo’n geval zal de school vooraf toestemming aan de ouders vragen.

Bij het gebruikmaken van video-opnames wordt altijd het privacyreglement in acht genomen en de opnames worden na gebruik gewist.

Regelmatig gebeurt het dat bij een verjaardag van een kind maar ook bij andere activiteiten u als ouder foto’s maakt met uw smartphone. Filmen is verboden, maar door ons moeilijk te controleren. Hierbij doen we een beroep op uw om met respect met dit materiaal om te gaan. Verder is het zo dat wanneer u zelfgemaakt beeldmateriaal op uw eigen facebookpagina of een andere applicatie plaatst, dat buiten de verantwoordelijkheid van de school valt.

Het maken van foto’s tijdens showtime is toegestaan. Indien ouders, minimaal één dag van tevoren, aan de directie te kennen geven het niet op prijs te stellen dat er opnames van hun kind (eren) gemaakt worden zal dit voor aanvang van de voorstelling kenbaar worden gemaakt. Het maken van opnames is dan slechts voorbehouden aan de school. De school zal de foto’s, met uitzondering van diegene waarvoor bezwaar is aangetekend, plaatsen op de website zodat ze voor eenieder bereikbaar zijn.

Video-opnames van verjaardagen e.d. vallen buiten deze regeling en zijn dan ook niet toegestaan.