De Noorderborch

Sponsoring

Bij sponsoring hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school;
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school of de daarbij betrokken personen in gevaar brengen;
  • Sponsoring mag niet de inhoud en/of continu├»teit van het onderwijs be├»nvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt.