De Noorderborch
Home>Schoolgids>Praktische informatie>Muziek ABC door Kaliber Kunstenschool

Muziek ABC door Kaliber Kunstenschool

Op onze school krijgen de kinderen in groep vier Muziek ABC. Dit is een algemene basiscursus muziek waarin wekelijks muziekles wordt gegeven door Irma Hemmer, een vakleerkracht van Kaliber Kunstenschool. In de lessen wordt gezongen, gespeeld met ritme en melodie en wordt de basis gelegd voor het leren van het notenschrift. Daarnaast maken de kinderen kennis met diverse muziekinstrumenten. Het is onze ervaring dat de leerlingen echt uitkijken naar deze lessen. De cursus Muziek ABC wordt jaarlijks afgesloten met een presentatie en alle kinderen ontvangen een certificaat.

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om zich muzikaal te ontwikkelen en subsidieert deze lessen volledig. Zo kan elk kind in onze gemeente zijn eigen muzikale talenten ontdekken.