De Noorderborch
Home>Schoolgids>Praktische informatie>Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente

Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente

Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Twente, helpt u hier graag bij.

In de basisschoolperiode komen zij op school in groep 2 en 7 voor een preventief gezondheidsonderzoek. Zij kijken dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen.                                                    De laatste jaren zien zij, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht nodig hebben. In 2011 zijn zij daarom gestart met de Triage-methodiek, een vernieuwde onderzoeksmethode. Ze zien nog steeds elk kind en hebben daarnaast meer ruimte voor zorg op maat.

Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek?                                                                                                                              Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vraagt JGZ aan u, ouders of verzorgers, twee vragenlijsten in te vullen. Deze ontvangt u via school. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Na een gesprekje worden het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden. Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een formulier mee naar huis. De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. JGZ vindt het voor de kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de controle. Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor.

Eventueel vervolg.                                                                                                                                                                            Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg.                                                 De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd.

Voordelen van de Triage-methodiek

  1. Alle kinderen zijn en blijven goed in beeld.
  2. Het bereik van kinderen is groter.
  3. Er zijn minder verstoringen in de klas.
  4. Ouders hoeven geen vrij te nemen voor de eerste algemene controle op school.
  5. Artsen en verpleegkundigen hebben meer ruimte om snel in te spelen op (zorg)vragen.

Samenwerking met school

JGZ heeft regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve onderzoeken en de spreekuren op school. Daarnaast neemt JGZ, ook deel aan het SOT. In dit overleg worden, in goed overleg met ouders of verzorgers, kinderen besproken die extra aandacht nodig hebben. Aan dit overleg nemen, naast de IB-er van school, bijvoorbeeld het E&D van het Samenwerkingsverband, het maatschappelijk werk en leerplichtambtenaar deel. Hierdoor kan bij (zorg)vragen, in een vroegtijdig stadium, een duidelijk advies gegeven worden.

Wilt u meer informatie?                                                                                                                                                                         Op de website www.ggdregiotwente.nl vindt u de meest actuele informatie van de JGZ.                                                Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen door te bellen met 053 – 487 69 30.