De Noorderborch
Home>Schoolgids>Praktische informatie

Afval op school

Wij proberen de kinderen op school zorg bij te brengen voor het milieu. Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk afval te produceren. Wat er toch nog overblijft wordt gesorteerd. Iedere groep heeft twee afvalbakken, één voor het oude papier

Lees verder >

Bewegingsonderwijs en gymtijden

De leerlingen van de Noorderborch krijgen gymles van een vakleerkracht. De groepen 1 en 2 hebben iedere dag bewegingsonderwijs. Zij hebben de beschikking over een eigen speelplein, gymlokaal/ spellokaal in het gebouw. Afwisselend komen gymnastiek, spel en beweging aan de

Lees verder >

Eten en drinken op school

Omdat kinderen op school intensief aan het werk zijn, is er iedere ochtend voor de pauze een moment waarop de kinderen even iets kunnen eten en/of drinken. Kinderen die gezond eten en drinken en actief bewegen zitten lekkerder in hun

Lees verder >

Gevonden voorwerpen

Altijd blijft er wel ergens wat liggen. Het vreemde is dan dat het vaak van niemand is. Handschoenen, jassen en gymkleding blijven nogal eens liggen. Het merken van dit soort dingen is zeker geen overbodige luxe. Mocht uw kind iets

Lees verder >

Informatieavond per groep

In het eerste trimester van het schooljaar organiseert de school een informatieavond per groep. Het doel van deze avonden is om ouders meer bekend te maken met het reilen en zeilen van de groep of de school en de praktische

Lees verder >

Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente

Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Twente, helpt u hier graag bij. In de basisschoolperiode komen zij op school in groep 2 en 7 voor een preventief gezondheidsonderzoek. Zij kijken

Lees verder >

Muziek ABC door Kaliber Kunstenschool

Op onze school krijgen de kinderen in groep vier Muziek ABC. Dit is een algemene basiscursus muziek waarin wekelijks muziekles wordt gegeven door Irma Hemmer, een vakleerkracht van Kaliber Kunstenschool. In de lessen wordt gezongen, gespeeld met ritme en melodie

Lees verder >

Nieuwsbrief

Deze schoolgids blijft niet actueel. Om u toch volledig op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en gebeurtenissen op school, zult u elke maand digitaal een nieuwsbrief ontvangen. De nieuwsbrief is ook te lezen op de website.

Lees verder >

Niveaulezen

Nadat de kinderen getest zijn, worden zij op het AVI-niveau ingedeeld. De kinderen van de groepen 4 en 5 worden dan in groepjes met hetzelfde leesniveau ingedeeld. Later in het schooljaar wordt het niveaulezen van groep 3 ingepland. Zij lezen

Lees verder >

Parochie

Onze school hoort bij de St. Jorisparochie. De voorbereiding van vormsel – en communievieringen wordt door de parochie verzorgd. De uiteindelijke vieringen vinden, op vrijwillige basis, in de parochiekerk plaats.

Lees verder >

Protocol medicatie

Het kan voorkomen dat uw zoon en/of dochter medicatie moet gebruiken. Om op school de juiste medicijnen en dosering te kunnen geven vragen wij u het “protocol medicatie” in te vullen. Dit protocol kunt u vinden in de onderstaande link. Als deze

Lees verder >

Schoolkamp en schoolreis

Schoolkamp. Dit schooljaar gaat groep 8 van 27 t/m 29 mei 2019 op schoolkamp naar Summercamp Heino Schoolreis De groepen 1 t/m 7 gaan per bus naar een locatie of attractie die bij de betreffende leeftijd past. Voor deze activiteit

Lees verder >

Schooltijden

Groep 1 t/ m 4: Groep 5 t/ m 8: ·         ’s morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur ·         ’s middags van 12.30 uur tot 14.30 uur ·         ’s woensdags tot 12.15 uur. Woensdag – en vrijdagmiddag vrij. ·        

Lees verder >

Schoolvakanties

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018 Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 t/m 22 februari 2019 Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019 Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei 2019 Pinksteren 10 juni

Lees verder >

Showtime

Kinderen vinden het fijn om af en toe voor het voetlicht te treden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich voor een groep durven te uiten. Alle groepen komen 1x in het jaar aan bod om een optreden te verzorgen.

Lees verder >

Sponsoring

Bij sponsoring hanteren wij de volgende uitgangspunten: Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school; Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school of

Lees verder >

Verjaardagen

Jarig zijn is voor ieder kind een feest. Op school wordt hieraan dan ook de nodige aandacht geschonken. De kinderen die 4 jaar worden vieren hun verjaardag niet op school, maar mogen die de hele dag thuis vieren. De kinderen

Lees verder >

Vervoer van leerlingen

Vanaf 1 maart 2006 geldt het volgende: Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten een autostoeltje of zittingverhoger gebruiken. Kinderen groter dan 1,35 m en volwassenen (18 jaar en ouder) moeten de autogordel gebruiken en mogen zo nodig ook een zittingverhoger

Lees verder >

Verzekering

Ongevallenvoorziening Het bestuur van de Stichting Quo Vadis heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen, de medewerkers en de vrijwilligers van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen, medewerkers en vrijwilligers overkomen tijdens de

Lees verder >

Verzuim- en ziekteverlof

Indien uw kind wegens ziekte of door andere oorzaak niet op school kan komen, wilt u dit ons dan zo spoedig mogelijk laten weten. Bij voorkeur telefonisch vóór schooltijd. Een briefje meegeven aan een broer of zus is ook prima.

Lees verder >

Video- en foto opnames

In het kader van de schoolontwikkeling worden soms video-opnames gemaakt van de groep en/of de leerkracht. Deze opnames worden gebruikt bij een nabespreking om zodoende de leerlingen beter te kunnen begeleiden of zodat de leerkracht daarvan kan leren. We gaan

Lees verder >

Wensjes

Kinderen uit de groepen 1 t/ m 4 mogen op school zonder kosten een wensje maken voor de verjaardagen van ouders en grootouders. Zij mogen dit daarnaast ook doen bij speciale familieaangelegenheden zoals huwelijken, huwelijksjubilea van ouders en grootouders. Om

Lees verder >