De Noorderborch

Ouderraad

De ouderraad is belast met het besturen van de oudervereniging. De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.

Op de volgende manier wordt hieraan inhoud gegeven:
• De ouderraad heeft gezien haar positie en contacten binnen de school met ouders en schoolteam, vooral een signalerende functie m.b.t. het schoolgebeuren in het algemeen.
• In praktische zin tracht de ouderraad in samenwerking met het schoolteam activiteiten te organiseren en te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan: het schoolfeest /schoolreisje, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de ondersteunende activiteiten voor een afzonderlijke groep.

De ouderraad vergadert 1x in de acht weken. Bij deze vergadering zijn ook een tweetal teamleden aanwezig.
Jaarlijks wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.
Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de OR dan kunt u mailen naar or.denoorderborch@stichtingquovadis.nl

Leden ouderraad:
Voorzitter:
Jeroen Mutter:  jeroen.mutter@gmail.com

Penningmeester:
Raymond Leijsen:  raymond.leijsen@gmail.com

Secretaris:
Raymond Leijsen:  raymond.leijsen@gmail.com

Leden:
Monique Harmsma:  mtharmsma@gmail.com
Ellen van Enst:  evanenst@outlook.com
Ilse Lohuis:  ilsekemperink@hotmail.com
Wendy Braakhuis:  lizawendy@gmail.com
Lorena Delgado:  Rodriguez rodriguez6@live.nl
Monique Voshaar:  markvoshaar@hotmail.com

Bijdrage Ouderraad
Om activiteiten t.b.v. de kinderen te kunnen organiseren en daarvan de kosten te kunnen dekken, is de financiële bijdrage aan de ouderraad vastgesteld op de hierna vermelde bedragen:
• € 25,- voor het eerste kind;
• € 22,50,- voor het tweede kind;
• € 20,- voor het derde en volgende kind.

Het betreft een vrijwillige bijdrage. De OR stelt uw bijdrage zeer op prijs.
Wanneer de vrijwillige bijdrage niet is voldaan zullen deze kinderen € 15,00 euro EXTRA moeten bijbetalen aan het schoolreisje en/of kamp.