De Noorderborch
Home>Schoolgids>Ouders>Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen op de Noorderborch. De betrokkenheid uit zich op veel verschillende manieren. Ouders denken mee in de medezeggenschapsraad, ouders vervullen functies in de ouderraad en individuele ouders participeren in allerlei schoolse activiteiten. Daarnaast proberen we middels regelmatige informatieverstrekking alle ouders betrokken te houden.
Een goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk, leerkrachten zijn daardoor vaak beter in staat hun verantwoordelijke taak invulling te geven.