De Noorderborch

Ouderhulp

Zonder daadwerkelijke hulp van ouders kan onze school niet naar behoren functioneren. Uiteraard is en blijft de onderwijskundige kant de verantwoordelijkheid van het team. Echter, willen we de kinderen zo goed mogelijk begeleiden, in zowel onderwijskundig als opvoedkundig opzicht, dan is hulp onontbeerlijk.
Wat kunnen ouders doen?

Een greep uit de vele mogelijkheden:
• Het technisch lezen met een groepje kinderen;
• Leerlingen uit groep 1 en 2 begeleiden op de computer;
• Het werken met kleine groepen tijdens de handvaardigheid;
• De jaarlijkse schoonmaak van materialen;
• Luizenvader of –moeder;
• Helpen tijdens activiteiten van Sint – Kerst – Carnaval etc.

Opgave voor deze activiteiten vindt plaats middels een intekenlijst.