De Noorderborch
Home>Schoolgids>Ouders>Gesprekken met ouders

Gesprekken met ouders

Wij vinden het belangrijk om samen met ouders van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van hun kind(eren). Dit kan o.a. gebeuren tijdens de 10 minutengesprekken.
Het eerste gesprek zal plaatsvinden in de periode oktober/ november. Het tweede gesprek is na het eerste schriftelijke rapport, dat in februari/maart wordt uitgereikt. Bij het tweede rapport is het gesprek facultatief, tenzij de school reden heeft om met ouders in een gesprek te gaan.
Vindt u een tussentijds gesprek gewenst, neem dan zelf het initiatief. U kunt een kwartier voor en na schooltijd terecht om een leerkracht iets te melden of te vragen. Indien een gesprek de nodige tijd zal vragen, verzoeken wij u tevoren een afspraak te maken.
Wij vinden het bijzonder belangrijk dat er goede contacten onderhouden worden met ouders, zeker met hen van wie het kind leer- en ontwikkelingsbelemmeringen ondervindt.
Uitgangspunt is altijd dat mondeling contact op school over de gesignaleerde problemen in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvindt.