De Noorderborch
Home>Schoolgids>Ouders>Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Sinds schooljaar 2007-2008 zijn scholen, in het kader van de motie Van Aartsen/Bos, verplicht om (aansluiting met) buitenschoolse opvang te organiseren. De opvang kan bestaan uit voor- en/of naschoolse opvang en/of opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties.
Het bestuur van Quo Vadis heeft daartoe een convenant getekend met een aantal kinderopvangorganisaties. Voor een overzicht zie hieronder.
Al deze kinderopvangorganisaties voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan de opvang van kinderen. De Wet Kinderopvang waarborgt de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop.

Ouders kiezen
Indien u opvang voor uw kind(eren) behoeft voor of na schooltijd, tijdens studiedagen of schoolvakanties, dan kunt u:
– zelf de keuze maken voor een kinderopvangorganisatie
– zelf een contract afsluiten met deze opvangaanbieder;
u als ouder bent verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de kosten van de opvang. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen via de belastingdienst. De opvangorganisatie kan u daarover informeren.

Het bestuur van Quo Vadis heeft convenanten getekend met de volgende organisaties:
De Blokkendoos
Tel: 0546-820920
Email: info@kdvdeblokkendoos.nl
Internet: www.kdvdeblokkendoos.nl

Catalpa Kinderopvang BV
Kindercentrum Carroussel
Leemhorst 11
7609 LA Almelo
Tel: 0546-825311
Internet: www.catalpa.nl

Het Kinderatelier
Hedemanplan 3
7603 WJ Almelo
Tel: 0546-433865
Email: info@het-kinderatelier.nl
Internet: www.het-kinderatelier.nl

De groep van PI
Twentepoort Oost 10
Postbus 344
7600 AH Almelo
Tel: 0546-545070
Email: info@degroepvanpi.nl
Internet: www.degroepvanpi.nl

Wat vragen we van u?
Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang vragen wij u uw kind aan te melden bij de opvangorganisatie van uw keuze. U kunt rechtstreeks bij genoemde instellingen informatie aanvragen of uw kind inschrijven.
Bestaande contracten lopen uiteraard gewoon door; u hoeft in dat geval niets te doen.