De Noorderborch
Home>Schoolgids>Organisatie van het onderwijs

ICT

Digitalisering is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. In iedere groep is een touchscreen. De leerkrachten maken veelvuldig gebruik van dit bord om de leerstof nog beter uit te kunnen leggen. De leerlingen werken met software passend bij de leerstof

Lees verder >

Methodes

We gebruiken de volgende methodes: In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de methode Onderbouwd. Onderbouw (groepen 3 en 4) Schrijven Pennenstreken Rekenen Rekenrijk Taal/ lezen groep 3 Veilig leren lezen Taal groep 4 Taal op maat

Lees verder >

Organisatie van het onderwijs

Organisatie van het onderwijs. U weet uit eigen ervaring dat kinderen van elkaar leren en samen nieuwe dingen ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben gemaakt of een probleem hebben

Lees verder >

Schoolbeleid

De voortdurende onderwijsontwikkelingen zorgen ervoor dat het schoolondernemingsplan aan veranderingen onderhevig is. We werken vanuit een beknopt en helder document, waarin aandacht is voor de praktische uitwerking van onderwijsinhouden. De doelen, de lijn van leerinhouden, de toetsing en de leerlingenzorg

Lees verder >

Vervanging bij ziekte

Binnen het onderwijs hebben we te maken met veel parttime leerkrachten. Daar waar er sprake is van een duo-functie, proberen we het aantal wisselingen te beperken door het zo te regelen dat de leerkrachten bij b.v. ziekte de groep van

Lees verder >