De Noorderborch
Home>Schoolgids>De school

Adressen van de school

Katholieke Basisschool “De Noorderborch Locatie Havezathe: Havezathe 99 7608 CL Almelo 0546-86224   Locatie Welgelegen Welgelegen 6 7608 JZ Almelo 0546 – 864437   E-mail: directie.denoorderborch@stichtingquovadis.nl www.kbsdenoorderborch.nl

Lees verder >

De Noorderborch

De Noorderborch is gelegen in de wijk de “Schelfhorst” te Almelo. De school beschikt over 2 locaties, Havezathe 99 en Welgelegen 6, waarvan Havezathe de hoofdlocatie is. De locaties liggen op korte afstand van elkaar en zijn middels een fietspad

Lees verder >

Schoolbestuur

Schoolbestuur, Stichting Quo Vadis De Noorderborch is één van de scholen van Stichting Quo Vadis. Deze stichting is het bevoegd gezag van twintig scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk basisonderwijs. De stichting is voortgekomen uit de schoolbesturen voor katholiek en

Lees verder >

Teamsamenstelling

Schoolleiding: Directeur: Hélène Lucassen   Leerkrachten met groepsoverstijgende taken:  Interne begeleiding: Ineke Oude Avenhuis: Locatie Havezathe: groep H1-2A, 1-2B, H3, H4B, H5 en H6. Sylvia Koster: Locatie Havezathe:  groep H1-2C, H1-2D, H4A, H5/6. Locatie Welgelegen: groep W7. W7/8 en W8

Lees verder >