De Noorderborch

Wensjes

Kinderen uit de groepen 1 t / m 4 mogen op school een wensje maken voor de verjaardagen van ouders en grootouders. Zij mogen dit daarnaast ook doen bij speciale familieaangelegenheden zoals huwelijken en/of huwelijksjubilea van ouders en grootouders. Om de leerkrachten de gelegenheid te geven er voldoende zorg aan te besteden, moeten verzoeken voor wensjes minstens een week van tevoren aangemeld worden.