De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Voorwoord directeur

Voorwoord directeur

Beste ouders,

Voor u ligt de schoolgids 2017-2018. Met deze schoolgids willen wij u informeren over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. In deze schoolgids vindt u niet alleen de belangrijkste adressen en schooltijden, maar ook hoe bijvoorbeeld de school de doelstellingen hanteert, welke uitgangspunten de school heeft en hoe de organisatie binnen de school daar uitvoering aan moet geven. Daarnaast vinden wij dat ouders recht hebben om te weten hoe de school de kwaliteit bewaakt en op welke wijze de resultaten van leerlingen worden vastgelegd en worden besproken met ouders.

In deze schoolgids geven wij niet alleen aan op welke wijze we de voortgang van het onderwijs aan uw kind bijhouden, hoe we hen eerst intern en later met ouders bespreken, maar ook op welke wijze we in een later stadium begeleiding geven aan die leerlingen die dat nodig hebben. Het spreekt voor zich dat het zowel leerlingen kunnen zijn die het in een wat langzamer tempo moeten doen als leerlingen die meer of moeilijker werk aankunnen.

Steun en vertrouwen van ouders vinden wij heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind op school. Een blijvende dialoog met alle betrokkenen: ouders, school, kinderen en bestuur is onontbeerlijk. Het zijn de bouwstenen die ervoor zorgen dat de Noorderborch, de Noorderborch is en in de toekomst blijft. Uw hulp in de ondersteunende zin zullen wij vaak nodig hebben en dat kan op verschillende manieren. Veel meer hierover leest u verderop in deze schoolgids.

Hopelijk vindt u in deze gids de informatie die u nodig heeft. Heeft u vragen of opmerkingen dan zijn wij altijd bereid die voor u te beantwoorden en/of op te lossen. Komt u gerust even langs. Voor een aantal zaken in deze schoolgids, kunt u uitgebreidere informatie vinden in het schoolondernemingsplan, dat op school ter inzage ligt. Schroom niet om hiernaar te vragen!