De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Video-opnames

Video-opnames

In het kader van de schoolontwikkeling worden soms video-opnames gemaakt van de groep en/of de leerkracht. Deze opnames worden gebruikt bij een nabespreking om zodoende de leerlingen beter te kunnen begeleiden of zodat de leerkracht daar van kan leren. We gaan er vanuit dat u hiermee akkoord gaat.
In het kader van de leerlingbegeleiding wordt soms ook gebruik gemaakt van video-opnames van een individuele leerling. In zo’n geval zal de school vooraf toestemming aan de ouders vragen.
Bij het gebruikmaken van video-opnames wordt altijd het privacyreglement in acht genomen en de opnames worden na gebruik gewist.
Het maken van opnames van de creatieve voorstellingen is toegestaan. Indien ouders, minimaal één dag van te voren, aan de directie te kennen geven het niet op prijs te stellen dat er opnames van hun kind (eren) gemaakt worden zal dit voor aanvang van de voorstelling kenbaar worden gemaakt. Het maken van opnames is dan slechts voorbehouden aan de school. De school zal de foto’s, met uitzondering van diegene waarvoor bezwaar is aangetekend, plaatsen op de website zodat ze voor een ieder bereikbaar zijn.
Video-opnames van verjaardagen vallen buiten deze regeling en zijn dan ook niet gewenst.