De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Vervanging bij ziekte

Vervanging bij ziekte

In het afgelopen jaar zijn ook scholen van de Stichting Quo Vadis enkele keren geconfronteerd met het feit dat er geen vervangende leerkracht was voor iemand die ziek of om een andere reden afwezig was. Om eenheid in handelen te krijgen en om duidelijkheid te verschaffen is het volgende protocol “vervanging bij ziekte” vastgesteld:

Procedure
1. Als er geen vervanger is voor een afwezige leerkracht worden de volgende interne oplossingen overwogen:

a. Verschuiven ( indien mogelijk en wenselijk ) Intern gaat een leerkracht naar een andere groep. Met een (Lio)-student mag niet worden geschoven, uiteraard wel met de leerkracht die door de Lio-er wordt vervangen.
b. Ruilen ( indien mogelijk en wenselijk)
c. Parttime leerkrachten ( indien mogelijk en wenselijk)
Parttime leerkrachten krijgen voor korte tijd een uitbreiding van uren.
d. Verdelen
Het streven is om de groep voor maximaal 1 dag over andere groepen te verdelen en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is.

2. Bieden de voorgaande maatregelen geen aanvaardbare oplossing dan kan de betreffende groep thuis blijven volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie:

a. Kleuters gaan gelijk mee naar huis in overleg met de ouders.
b. Andere groepen niet gelijk de eerste dag.
c. Alleen in het uiterste geval.
d. Ouders een dag van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen.
e. Voor leerlingen waar thuis geen opvang mogelijk is zorgt de school voor opvang op school.

NB: Er wordt naar gestreefd groepen niet langer dan twee dagen naar huis te sturen. Na twee dagen zal een andere groep thuis moeten blijven. Dit protocol is vastgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen, om de werkdruk bij het personeel niet nog groter te maken en om leerlingen niet “onder schooltijd” naar huis te hoeven sturen. De directies en het bevoegd gezag doen er alles aan om steeds weer invallers te vinden. Eén van de maatregelen die genomen is, de vervanging van de scholen van Stichting Quo Vadis wordt centraal gecoördineerd.

Maar ondanks dat, zullen we helaas nu en in de toekomst geconfronteerd worden met het feit dat er geen invaller is voor een afwezige leerkracht. Vandaar dit ” protocol vervanging bij ziekte”.