De Noorderborch
Home>Schoolgids>Schoolkamp

Schoolkamp

Dit schooljaar gaat groep 8 op schoolkamp naar Summercamp Heino.

kamp 8

Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet is voldaan dan moet per kind   € 15,00 EXTRA worden betaald.