De Noorderborch

Rapportage

Wij vinden het belangrijk om samen met ouders van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van hun kind(eren). Dit kan o.a. gebeuren tijdens de rapportagegesprekken.

Het eerste gesprek zal plaatsvinden in de periode oktober/ november.

Voor de groepen 1-2 geldt dat er tweemaal een mondelinge rapportage plaatsvindt. Groep 2 krijgt aan het eind van het schooljaar een schriftelijk verslag.

Voor de groepen 3 t/m 8 vindt tweemaal per jaar een schriftelijke rapportage plaats. Bij het eerste schriftelijk rapport (februari/ maart) zal ook een rapportagegesprek zal plaatsvinden. Bij het tweede rapport (juni/juli) is het gesprek facultatief.