De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Opleidingsschool

Opleidingsschool

De school is qua ontwikkeling gericht op de toekomst ( passend onderwijs) en heeft dan ook behoefte aan toekomstige collega´s die bekend zijn met de recente ontwikkelingen op dit terrein. Tevens wil de school vanuit haar betrokkenheid en kennis een bijdrage leveren aan het opleiden van voldoende goede leerkrachten. In de praktijk zal dit betekenen dat er op donderdag en vrijdag studenten van de Hogeschool Saxion (PABO) uit Hengelo, in de school aanwezig zijn.
Op de Noorderborch worden ook LIO studenten geplaatst. Dit zijn studenten die twee dagen in de week zelfstandig een groep begeleiden. De eigen leerkracht is op de achtergrond aanwezig en blijft (eind)verantwoordelijk voor de groep.
De studenten krijgen op de werkvloer ondersteuning van hun mentor en van de schoolopleider (Herma Eppink).