De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Leerling-dossier

Leerling-dossier

De school verzamelt informatie van alle leerlingen die zijn ingeschreven in de leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven.We hebben de informatie ook nodig om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en waar nodig extra zorg te kunnen bieden.
De algemene informatie over leerlingen staat in het leerling-dossier ( naam, adres, sofi-nummer, opleiding ouders, absentie etc). De informatie die nodig is voor begeleiding staat in het zorgdossier ( bijvoorbeeld: testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen en zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding).
Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik ervan tegen te gaan. Het zorgdossier is daarom alleen toegankelijk voor begeleiders van een leerling in de school. Wij zorgen er dus voor dat gegevens over leerlingen uit het leerling – en het zorgdossier alleen binnen de school worden gebruikt.