De Noorderborch

Inzet ICT

De computer is ook bij ons op school onmisbaar geworden. In iedere groep is een digibord. De leerkrachten maken veelvuldig gebruik van dit bord om de leerstof nog beter uit te kunnen leggen.
De leerlingen werken met software passend bij de leerstof of juist om leerstof extra te oefenen.
De leerlingen van groep 7 krijgen ICT-les m.b.t. Word en Windows en in groep 8 werken de leerlingen met Typeworld, een typeprogramma om blind te leren typen.

Snappet

De leerlingen van groep 5 t/m 8 maken gebruik van Snappet (tabletonderwijs).

Snappet biedt de verwerkingsstof voor de kernvakken en daarnaast de mogelijkheid om gepersonaliseerd en adaptief te werken.  De lesopbouw blijft zoals die is: klassikale instructie, verlengde instructie en het maken van lesopgaven. Voor de invulling van de zelfstandige verwerking krijgt een leerkracht met Snappet echter waardevolle nieuwe mogelijkheden.

Snappet biedt leerlingen de mogelijkheid om aan hun eigen leerdoelen te werken op hun eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast op de leerbehoeften van de leerling. Dat betekent dat iedere leerling werkt op zijn eigen niveau. Op basis van de resultaten van alle eerder gemaakte opgaven selecteert het systeem steeds de opgaven die het best passen bij die leerling en zijn niveau.