De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Het samenstellen van de groepen

Het samenstellen van de groepen

De samenstelling van de kleutergroepen is heterogeen. Dat betekent dat wij géén aparte groep 1 en 2 kennen.
Kinderen die in oktober, november of december geboren zijn, worden meestal geplaatst in groep 1. Deze najaarskinderen worden nauwgezet geobserveerd door de leerkracht. Kinderen die in oktober, november of december jarig zijn en mogelijk vervroegd gaan doorstromen, worden o.a. gescreend met behulp van de CITO toetsen ( rekenen en taal voor kleuters). Wanneer deze kinderen hoog scoren op deze toetsen (d.w.z. een I-score of een II-score) en toe zijn aan uitdagender en moeilijker werk dan groep 1 te bieden heeft, komen ze in aanmerking voor doorstroming naar groep 2. Na overleg tussen leerkracht, ouders en intern begeleider kunnen deze kinderen (na de zomervakantie) geplaatst worden in groep 2. Het plaatsen in groep 2 wil niet zeggen, dat het kind automatisch doorstroomt naar groep 3. In groep 2 wordt bepaald of er verlenging of verkorting plaatsvindt. Hierbij wordt vooral gekeken naar de kindkenmerken, zoals zelfstandigheid, de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voor ieder kind wordt een individuele afweging gemaakt bij de overgang naar de volgende groep. Het beleid van de school bepaalt hoe de doorstroming van de najaarsleerlingen er uit gaat zien. Overleg met ouders ondersteunt die beslissing. De eindbeslissing blijft in handen van de directie van de school.
Bij het maken van nieuwe/ andere groepen maken we gebruik van het protocol samenstellen van groepen.