De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Een goed begin is het halve werk….

Een goed begin is het halve werk….

Als Uw kind bij ons staat ingeschreven, dan krijgt U ruim een maand voordat Uw kind 4 jaar wordt bericht van ons. U ontvangt dan ook een formulier waarop een aantal vragen staan over de ontwikkeling van Uw kind. Wij vinden het namelijk heel belangrijk om de begeleiding van Uw kind vanaf het begin zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarvoor is het nodig een aantal zaken over Uw kind te weten. Ook wordt dan een afspraak gemaakt voor een gesprek o.a. naar aanleiding van het door de ouders ingevulde formulier. Op die manier proberen wij, samen met U, een goede start te maken voor Uw kind en tevens een prettige samenwerking met U op te bouwen, voor de jaren dat Uw kind op onze school zal zitten.
We werken hierin ook nauw samen met SKA. Kinderen die voor 1 januari 4 jaar worden zullen geplaatst worden in groep 1.
Het is de gewoonte dat elk kind, voordat zij/hij 4 jaar wordt 4 dagdelen komt kijken.
Het is prettig voor Uw kind, de klasgenootjes, de ouders en de leerkracht om op deze manier even kennis te maken en alvast een beetje aan elkaar te wennen. Deze dagdelen worden in overleg met de leerkracht afgesproken.