De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Gebruik methodes

Gebruik methodes

Het team van de Noorderborch is regelmatig bezig om tijdens team- of bouwvergaderingen en werkgroepbesprekingen de algemene leerlijn van de school te verfijnen of aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Daarbij verliezen we de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgesteld niet uit het oog. Over deze zaken kunt u meer lezen in het schoolplan.

We gebruiken de volgende methodes

Groep 1 en 2                                                             Onderbouwd

Groep 3 en 4

SchrijvenPennenstreken
RekenenRekenrijk
Taal/ lezen groep 3Veilig leren lezen
Taal groep 4Taal op maat
Spelling groep 4Spelling op maat
Voort gezet technisch lezen groep 4Goed Gelezen
Begrijpend lezenNieuwsbegrip XL
WereldoriëntatieNatuur Buiten-Gewoon
VerkeerRondje verkeer/Klaar over
Tekenen en handvaardigheidMoet je doen
Muziek/ dramaMoet je doen
Sociaal- emotionele ontwikkelingGoed gedaan


Groep 5 en 6

Begrijpend lezenNieuwsbegrip XL
Voortgezet technisch lezenGoed gelezen
SchrijvenPennenstreken
RekenenRekenrijk
TaalTaal op maat
SpellingSpelling op maat
AardrijkskundeGeobas
GeschiedenisWijzer door de tijd
NatuuronderwijsNatuur Buiten-Gewoon
VerkeerOp voeten en fietsen
Tekenen en handvaardigheidMoet je doen
Muziek/dramaMoet je doen
Sociaal- emotionele ontwikkelingGoed gedaan

Groep 7 en 8

Begrijpend LezenNieuwsbegrip XL
SchrijvenPennenstreken
RekenenRekenrijk
TaalTaal op maat
SpellingSpellin op maat
AardrijkskundeGeobas
GeschiedenisWijzer door de tijd
NatuuronderwijsNatuur Buiten-Gewoon
VerkeerDe Jeugdverkeerskrant
EngelsThe Team on the move / The Team in action
Tekenen en handvaardigheidMoet je doen
Muziek/ dramaMoet je doen
Ict-lesAabeecee/ Typeworld
Sociaal- emotionele ontwikkelingGoed gedaan

Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben gebruiken wij nog enkele andere methodes. Deze worden individueel of in een kleine groep gebruikt, indien daar binnen de zorgverbreding (zie elders) aanleiding toe is.