De Noorderborch
Home>Schoolgids

Aannamebeleid en inschrijfprocedure van onze school

In principe is elk kind welkom, waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren en waarvan de begeleiding binnen onze doelstellingen en mogelijkheden ligt. De school kent echter als geen ander haar kwaliteiten en mogelijkheden en is niet in

Lees verder >

Adressen van de school

Katholieke Basisschool “De Noorderborch Locatie Havezathe: Havezathe 99 7608 CL Almelo 0546-86224   Locatie Welgelegen Welgelegen 6 7608 JZ Almelo 0546 – 864437   E-mail: directie.denoorderborch@stichtingquovadis.nl www.kbsdenoorderborch.nl

Lees verder >

Afval op school

Wij proberen de kinderen op school zorg bij te brengen voor het milieu. Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk afval te produceren. Wat er toch nog overblijft wordt gesorteerd. Iedere groep heeft twee afvalbakken, één voor het oude papier

Lees verder >

Andere activiteiten

Andere activiteiten gedurende het schooljaar zijn: praktisch en theoretisch verkeersexamen groep 8 theatervoorstellingen voor alle groepen excursies Regelmatig gaan wij met onze leerlingen op stap om allerlei interessante dingen te bekijken.

Lees verder >

Bewegingsonderwijs en gymtijden

De leerlingen van de Noorderborch krijgen gymles van een vakleerkracht. De groepen 1 en 2 hebben iedere dag bewegingsonderwijs. Zij hebben de beschikking over een eigen speelplein, gymlokaal/ spellokaal in het gebouw. Afwisselend komen gymnastiek, spel en beweging aan de

Lees verder >

Buitenschoolse opvang

Sinds schooljaar 2007-2008 zijn scholen, in het kader van de motie Van Aartsen/Bos, verplicht om (aansluiting met) buitenschoolse opvang te organiseren. De opvang kan bestaan uit voor- en/of naschoolse opvang en/of opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties. Het bestuur

Lees verder >

Creatieve voorstelling

Kinderen vinden het fijn om af en toe voor het voetlicht te treden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich voor een groep durven te uiten. Alle groepen komen 1x in het jaar aan bod om een optreden te verzorgen.

Lees verder >

De Noorderborch

De Noorderborch is gelegen in de wijk de “Schelfhorst” te Almelo. De school beschikt over 2 locaties, Havezathe 99 en Welgelegen 6, waarvan Havezathe de hoofdlocatie is. De locaties liggen op korte afstand van elkaar en zijn middels een fietspad

Lees verder >

De organisatie van het onderwijs

U weet uit eigen ervaring dat kinderen van elkaar leren en samen nieuwe dingen ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben gemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze

Lees verder >

De overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs

In groep 8 worden de kinderen gericht voorbereid op het feit dat zij hun vertrouwde basisschool gaan verlaten en na de zomervakantie naar een school voor Voortgezet Onderwijs zullen gaan. In april nemen de kinderen deel aan de landelijke eindtoets

Lees verder >