De Noorderborch
Home>Schoolgids

Aanname beleid en inschrijfprocedure van onze school

Uitgangspunt: In principe is elk kind welkom, waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren en waarvan de begeleiding binnen onze doelstellingen en mogelijkheden ligt. De school kent echter als geen ander haar kwaliteiten en mogelijkheden en is niet

Lees verder >

Adressen van de school

Katholieke Basisschool “De Noorderborch” Locatie: Havezathe Welgelegen  Havezathe 99 Welgelegen 6 7608 CL Almelo 7608 JZ Almelo 0546–862244 0546–864437 E-mail: directie.denoorderborch@stichtingquovadis.nl De Noorderborch is gelegen in de wijk de “Schelfhorst” te Almelo. De school beschikt over 2 locaties, Havezathe 99

Lees verder >

Afval op school

Wij proberen de kinderen op school zorg bij te brengen voor het milieu. Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk afval te produceren. Wat er toch nog overblijft wordt gesorteerd. Iedere groep heeft twee afvalbakken, één voor het oude papier

Lees verder >

Andere activiteiten

Andere activiteiten gedurende het schooljaar zijn: praktisch en theoretisch verkeersexamen groep 8 theatervoorstellingen voor alle groepen excursies Regelmatig gaan wij met onze leerlingen op stap om allerlei interessante dingen te bekijken.

Lees verder >

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 hebben iedere dag bewegingsonderwijs. Zij hebben de beschikking over een eigen speelplein, gymlokaal / spellokaal in het gebouw. Afwisselend komen gymnastiek, spel en beweging aan de orde. De groepen 3 t/m 8 hebben gymles in

Lees verder >

Creatieve voorstelling

Kinderen vinden het fijn om af en toe voor het voetlicht te treden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich voor een groep durven te uiten. Alle groepen komen 1x in het jaar aan bod om een optreden te verzorgen.

Lees verder >

De organisatie van het onderwijs

U weet uit eigen ervaring dat kinderen van elkaar leren en samen nieuwe dingen ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben gemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze

Lees verder >

De overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs

In groep 8 worden de kinderen gericht voorbereid op het feit dat zij hun vertrouwde basisschool gaan verlaten en na de zomervakantie naar een school voor Voortgezet Onderwijs zullen gaan. In april nemen de kinderen deel aan de landelijke eindtoets

Lees verder >

De veilige school

In het kader van “de veilige school” zijn er drie pijlers waaraan wij als school werken: 1. Zorg voor een goede omgang met elkaar: o.a. door het vergroten van de sociale competentie van leerlingen. 2. Zorg voor het voorkomen en

Lees verder >

De visie van onze school

De Noorderborch is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit betekent dat de levensbeschouwelijke achtergrond in houding en lessen terug te vinden zijn. In openheid en gelijkwaardigheid leren we om te gaan met de levens- en

Lees verder >