Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom! De vergaderingen beginnen om 19:30 uur.

 

De ouderraad houdt zich met tal van activiteiten bezig; ze helpt bij het organiseren van het schoolreisje, bij feesten rond sinterklaas, kerst en carnaval. Voor al deze activiteiten is geld nodig. Zij worden betaald uit de bijdrage van de ouders. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door middel van een factuur. Kinderen van ouders die de bijdrage niet betalen worden niet uitgesloten van activiteiten. 

 

E-mail ouderraad: or.noorderborch@varietas.nl

 

Samenstelling 2022/2023

 • Cindy Meijer (Voorzitter)
 • Roy Schrijver (Penningmeester)
 • Monique Harmsma (Lid)
 • Maurice Kappert (Lid)
 • Susanne Moes (Lid)
 • Sabine Dragt (Lid)
 • Karin van Roode (Lid)
 • Monique Voshaar (Lid)
 • Ilona Ribberink(Lid)

Vergaderdata OR 2022/2023

 • 20-09-2022
 • 25-10-2022
 • 29-11-2022
 • 24-01-2023
 • 04-04-2023
 • 20-06-2023
Agenda
Kerstviering
22 decemberLees verder
1e kerstdag
25 decemberLees verder
Kerstvakantie
26 decemberLees verder
2e kerstdag
26 decemberLees verder

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren