Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom! De vergaderingen beginnen om 19:30 uur.

 

De ouderraad houdt zich met tal van activiteiten bezig; ze helpt bij het organiseren van het schoolreisje, bij feesten rond sinterklaas, kerst en carnaval. Voor al deze activiteiten is geld nodig. Zij worden betaald uit de bijdrage van de ouders. Deze ouderbijdrage wordt geïnd door middel van een factuur.

 

E-mail ouderraad: or.noorderborch@varietas.nl

 

Samenstelling 2021/2022

 • Jeroen Mutter (Voorzitter)
 • Roy Schrijver (Penningmeester)
 • Monique Harmsma (Lid)
 • Ilse Lohuis (Lid)
 • Monique Voshaar (Lid)
 • Sabine Dragt (Lid)
 • Karin van Roode (Lid)
 • Cindy Meijer (Lid)

Vergaderdata OR 2021/2022

 • 14-09-2021
 • 26-10-2021
 • 23-11-2021
 • 25-01-2022
 • 05-04-2022
 • 21-07-2022
Agenda
Zomervakantie
Eerste schooldag
29 augustusLees verder
Informatie avond groep 1/2-3-7
5 septemberLees verder
Dierendag
4 oktoberLees verder

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren