Nieuws

We zijn weer begonnen.

Maandag 11 mei hebben we de school weer open mogen doen. Alle lokalen en andere ruimtes zijn voorzien van aanwijzingen en desinfecterende materialen. De kinderen zitten duidelijk gescheiden van elkaar en ook de 1,5 meter t.o.v. de leerkracht wordt goed nageleefd. Compliment aan zowel de ouders alsook de kinderen, als we kijken hoe rustig er bij het hek afscheid wordt genomen en de kinderen daarna direct  naar binnen gaan. Iedereen vond het best bijzonder en spannend maar het blijkt allemaal heel erg mee te vallen en juist het werken in de kleinere groepen vinden de kinderen ook best prettig. Nu maar hopen dat het verder goed blijft gaan en iedereen gezond blijft.

welkom

Wij missen jullie!!!!

Onze school is nu ruim vier weken gesloten, we zijn druk met beeldbellen met onze leerlingen en ook ouders moeten regelmatig te hulp schieten. Fijn dat we op deze manier ons onderwijs toch behoorlijk vorm kunne geven. Het team heeft nog een extra steuntje in de rug voor u gemaakt. Geniet van deze groet.... https://youtu.be/LfmpFMKzx8A  

corona

9 aprilLees verder
Wijkteam en SchoolMaatschappelijkWerk

Vanwege de Corona-crisis is  het sociale leven van veel ouders en kinderen stil komen te staan. Een sociale structuur die ze gaan missen en die ze, naarmate het langer gaat duren, voor uitdagingen zal stellen. Een aantal weken met elkaar in een huis is voor elk gezin een uitdaging.

Vanuit de opvoedondersteuning van LOES  en Humanitas Twente Gezinsondersteuning/Match (zie bijlage) zijn de  krachten gebundeld. Samen kunnen ze ouders en kinderen door deze ingewikkelde en onrustige periode heen slepen.

Als u onrust, onzekerheid of spanning ervaart kunt u contact opnemen met LOES en Humanitas. Het doel is om preventief contact te hebben met ouders en/of jongeren, zodat het thuis niet escaleert.

 

In de bijlage de flyer van de wijkteams van de gemeente.

Gezien de maatregelen omtrent het Coronavirus vervalt het inloopspreekuur en is de gemeente alleen nog telefonisch bereikbaar.

30 maartLees verder
De Bibliotheek op school – maar nu thuis

Net als de scholen is Bibliotheek Almelo gesloten. Gelukkig zijn er nog veel mogelijkheden om wel te
lezen, informatie op te zoeken, en voor ouders om het ‘goede leesvoorbeeld’ te geven.


De nieuwsbrief is voor alle ouders en kinderen. Er staan namelijk veel digitale bronnen en apps
rondom lezen en informatie klaar waar je gebruik van kan maken.

30 maartLees verder
Coronavirus

 

NIEUWSBRIEF 23 april 2020

 

Geachte ouders,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw begrip voor de leerkrachten en voor de school in deze coronacrisis. Wij maken u ook een groot compliment voor alles wat u gedaan heeft om uw kind te helpen bij het 'onderwijs op afstand'. Klasse!

 

Tijdens de persconferentie van 21 april heeft Premier Mark Rutte ons geïnformeerd dat de scholen op 11 mei hun deuren weer mogen openen. Wij zijn daar blij mee. De scholen mogen helaas nog niet helemaal open gaan zoals u en uw kinderen dat gewend waren.

 

De leerlingen krijgen tot 1 juni op aangepaste tijden onderwijs op school. De leerlingen mogen iedere week de helft van de gebruikelijke tijd naar school. Sommige scholen kiezen voor de ene week drie dagen les en de week daarna twee dagen. Varietas, de stichting waartoe ook de school van uw kind behoort, kiest voor halve dagen naar school. Groepen worden gesplitst. Een groep start in de ochtend en een groep start in de middag. Wij doen ons best om kinderen Uit hetzelfde gezin op dezelfde tijden naar school te laten gaan. Tussen belde groepen door wordt er extra aandacht besteed aan de hygiëne.

 

Varietas heeft voor deze keuze de volgende redenen:

  1. Regelmaat: De leerlingen gaan iedere dag naar school.
  2. Rust: De leerlingen krijgen les van hun eigen leerkracht.
  3. Om goed te kunnen starten in het volgende schooljaar Is rekenen, taal en lezen belangrijk.
  4. De leerlingen leren beter rekenen, taal en lezen In blokken van 2 1/2 uur dan in hele dagen.
  5. Omdat de leerlingen elke dag naar school gaan, is thuisonderwijs niet langer noodzakelijk. Dit vermindert de werkdruk bij leerkrachten (en bij ouders).
  6. Er is geen extra opvang nodig voor de pauze.

Veiligheid

Veiligheid voor leerlingen en medewerkers is belangrijk. Daarom moet iedere school van Varietas de volgende maatregelen nemen:

1. Ouders mogen niet in school komen tenzij de directeur anders beslist.

2. De directeur neemt maatregelen om te voorkomen dat er veel ouders tegelijk In de buurt van de school komen. Wanneer nodig wijzigt de directeur de begin- en eindtijden.

3. Tijdens de lessen wordt aandacht geschonken aan wat de coronacrisis voor de leerlingen betekent.

4. Er worden extra hygiënemaatregelen genomen.

5. Kinderen met verschijnselen die mogelijk op corona wijzen, mogen niet naar school.

6. Alle richtlijnen van het RIVM en van de GGD worden gevolgd.

 

Noodopvang

Voor kinderen van ouders in vitale beroepen en voor kwetsbare kinderen, blijft de mogelijkheid bestaan om In geval van nood gebruik te maken van de noodopvang.

Reguliere opvang is de verantwoordelijkheid van de ouders en niet van Varietas.

 

Nieuwe schooljaar

In het begin van het nieuwe schooljaar worden de leerlingen getoetst. Met de resultaten van deze toetsen kunnen leerkrachten hun lessen afstemmen op het niveau van de leerlingen en de groep. Hoe alles op uw school geregeld wordt, hoort u van uw eigen schoolleiding.

Tot zover dit nieuwsbericht. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, laat het dan gerust weten.

 

Vriendelijke groet,

Berthold van Leeuwen en Louis van Stiphout

Bestuurders Stichting Varietas

 

17 maartLees verder
Groep 8 bezoekt de Risk-factory

De kinderen uit groep 8 hebben een bezoek gebracht aan de Risk-factory in Enschede. Hier werden ze geconfronteerd met allerlei gevaarlijke situaties thuis, op straat maar ook op je smarthone of tablet. Realiseer je wat je doet en hoe je problemen kunt voorkomen. Erg zinvol. 
Risk 8

10 maartLees verder
Carnavalsplezier 2020

Op Rosenmontag hebbe ook wij carnaval gevierd, eerst samen in de groep. De jongens van groep 5 werden de winnaar van "De Noorderborch got talent". Later is er nog geknutseld met alle groepen door elkaar. Erg leuk. 

 

carnaval

28 februariLees verder
Creatief Welgelegen

Op locatie Welgelegen hebben de kinderen met de hulp van ouders genoten van het maken van diverse creatieve opdrachten.Gezellig en ook de koks deden goed hun best.

welg. 

19 februariLees verder
Agenda
Naschoolse activiteit
Naschoolse activiteit
Studiedag
Vaderdag

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren