Nieuws

Wij missen jullie!!!!

Onze school is nu ruim vier weken gesloten, we zijn druk met beeldbellen met onze leerlingen en ook ouders moeten regelmatig te hulp schieten. Fijn dat we op deze manier ons onderwijs toch behoorlijk vorm kunne geven. Het team heeft nog een extra steuntje in de rug voor u gemaakt. Geniet van deze groet.... https://youtu.be/LfmpFMKzx8A  

corona

9 aprilLees verder
Wijkteam en SchoolMaatschappelijkWerk

Vanwege de Corona-crisis is  het sociale leven van veel ouders en kinderen stil komen te staan. Een sociale structuur die ze gaan missen en die ze, naarmate het langer gaat duren, voor uitdagingen zal stellen. Een aantal weken met elkaar in een huis is voor elk gezin een uitdaging.

Vanuit de opvoedondersteuning van LOES  en Humanitas Twente Gezinsondersteuning/Match (zie bijlage) zijn de  krachten gebundeld. Samen kunnen ze ouders en kinderen door deze ingewikkelde en onrustige periode heen slepen.

Als u onrust, onzekerheid of spanning ervaart kunt u contact opnemen met LOES en Humanitas. Het doel is om preventief contact te hebben met ouders en/of jongeren, zodat het thuis niet escaleert.

 

In de bijlage de flyer van de wijkteams van de gemeente.

Gezien de maatregelen omtrent het Coronavirus vervalt het inloopspreekuur en is de gemeente alleen nog telefonisch bereikbaar.

30 maartLees verder
De Bibliotheek op school – maar nu thuis

Net als de scholen is Bibliotheek Almelo gesloten. Gelukkig zijn er nog veel mogelijkheden om wel te
lezen, informatie op te zoeken, en voor ouders om het ‘goede leesvoorbeeld’ te geven.


De nieuwsbrief is voor alle ouders en kinderen. Er staan namelijk veel digitale bronnen en apps
rondom lezen en informatie klaar waar je gebruik van kan maken.

30 maartLees verder
Coronavirus

Betreft: Sluiting scholen en faciliteren opvang I.v.m. coronavirus

 

Deventer, 16 maart 2020

 

Geachte ouders, verzorgers,

 

Zondag 15 maart jl. heeft de overheid besloten de scholen voor primair onderwijs voor een periode van drie weken te sluiten. Middels dit bericht willen wij u Informeren wat u van uw school kunt verwachten. Voor alle scholen van Stichting Quo Vadis en Stichting ROOS gelden de volgende uitgangspunten:

 

Uitgangspunten

 1. Veiligheidheid gaat voor alles.
 2. Op maandag 16, 23 en 30 maart komt het crisisteam bijeen om:
  1. de actuele stand van zaken te bespreken;
  2. te Inventariseren hoeveel leerlingen er opgevangen moeten worden en hoeveel leerkrachten er beschikbaar zijn;
  3. de gemaakte afspraken te evalueren en waar nodig bij te stellen. Op dit moment Is opvang geen probleem.
 3. De overheid geeft aan dat samenscholing zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Quo Vadis en ROOS volgen deze Iijn:
  1. Opvang is per school. Kinderen van verschillende scholen worden niet samengevoegd op één school (opvang vindt plaats onder schooltijd).
  2. Leerkrachten komen alleen samen wanneer dit nodig is voor de opvang van de kinderen.
  3. Overleg vindt zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats.
 1. De scholen van Quo Vadis en ROOS bieden de komende drie weken onderwijs op afstand aan:
  1. Er wordt geen nieuwe leerstof aangeboden.
  2. Basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) worden herhaald en onderhouden.
  3. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van digitale onderwijsleermiddelen.
  4. Er worden geen devices van school meegegeven naar huls. Indien nodig wordt lesmateriaal op papier aangeboden.
  5. Scholen geven het onderwijsaanbod zelf vorm en communiceren dit met ouders en leerlingen.
 2. Scholen zijn tijdens schooltijden telefonisch bereikbaar.

De school van uw kind zal u over de school specifieke zaken Informeren.

Tot op heden zijn de scholen van onze stichtingen goed in staat gebleken ouders met vitale functies die geen opvang kunnen regelen, opvang te bieden. Wij zijn verheugd dat ouders met elkaar zo goed in staat zijn oplossingen te vinden.

Wij vertrouwen erop u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd en hopen door onze gezamenlijke inspanning de vervelende effecten van het virus zoveel mogelijk te beperken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Louis van Stiphout                                                  Berthold van Leeuwen

Bestuurder Stichting Quo Vadis                              Bestuurder Stichting ROOS

 

 

17 maartLees verder
Groep 8 bezoekt de Risk-factory

De kinderen uit groep 8 hebben een bezoek gebracht aan de Risk-factory in Enschede. Hier werden ze geconfronteerd met allerlei gevaarlijke situaties thuis, op straat maar ook op je smarthone of tablet. Realiseer je wat je doet en hoe je problemen kunt voorkomen. Erg zinvol. 
Risk 8

10 maartLees verder
Carnavalsplezier 2020

Op Rosenmontag hebbe ook wij carnaval gevierd, eerst samen in de groep. De jongens van groep 5 werden de winnaar van "De Noorderborch got talent". Later is er nog geknutseld met alle groepen door elkaar. Erg leuk. 

 

carnaval

28 februariLees verder
Creatief Welgelegen

Op locatie Welgelegen hebben de kinderen met de hulp van ouders genoten van het maken van diverse creatieve opdrachten.Gezellig en ook de koks deden goed hun best.

welg. 

19 februariLees verder
11 maart a.s. Open Dag

Open dag 2020Op 11 maart a.s. zijn alle ouders welkom waarvan hun zoon of dochter komend schooljaar 4 jaar wordt. We openen de deuren vanaf 09.00 uur en tot 12.15 uur kunt u de sfeer proeven en een rondleiding krijgen in onze school op locatie Havezathe.

7 februariLees verder
Agenda
Goede Vrijdag
10 aprilLees verder
1e Paasdag
12 aprilLees verder
2e Paasdag
13 aprilLees verder
Naschools activiteit
15 aprilLees verder

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren