Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Noorderborch verbindt ouders, leerkrachten en managementteam met elkaar. Doel is om samen de kwaliteit van het onderwijs en de school naar een hoger plan te tillen. Dat kan concreet door formele inspraak op het beleid van de school.

 

De MR kan met advies- en instemmingsrecht haar zegje doen over schoolaangelegenheden. Daarnaast kan de MR van De Noorderborch (on)gevraagd het schoolbestuur voorstellen doen. Jaarlijks worden in de MR het formatieplan en de begroting van de school besproken, elke vier jaar wordt het schoolplan ter beoordeling voorgelegd.

 

Leden van de MR Noorderborch

 

Namens het personeel hebben zitting: Namens de ouders hebben zitting:
Patricia Munsterman Hanneke Borgman
Ellen ten Velde Petra Voshaar

Anne Braamhaar

Alejandro Veenaas
Tabitha Kuipers Marieke van der Wal

 

Agenda
Dierendag
4 oktoberLees verder
Studiedag (kinderen hebben vrij)
14 oktoberLees verder
Voortgangsgesprekken 1-8 (op aanvraag)
28 novemberLees verder
Sinterklaas
2 decemberLees verder

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren