Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Noorderborch verbindt ouders, leerkrachten en managementteam met elkaar. Doel is om samen de kwaliteit van het onderwijs en de school naar een hoger plan te tillen. Dat kan concreet door formele inspraak op het beleid van de school.

 

De MR kan met advies- en instemmingsrecht haar zegje doen over schoolaangelegenheden. Daarnaast kan de MR van De Noorderborch (on)gevraagd het schoolbestuur voorstellen doen. Jaarlijks worden in de MR het formatieplan en de begroting van de school besproken, elke vier jaar wordt het schoolplan ter beoordeling voorgelegd.

 

Leden van de MR Noorderborch

 

Namens het personeel hebben zitting: Namens de ouders hebben zitting:
Patricia Munsterman Sandra Hassing
Ellen ten Velde Hanneke Borgman

Machteld Paassen

Petra Voshaar
Herma Eppink Jacintha Albers

 

Agenda
Herfstvakantie
12 oktoberLees verder
Studiedag team
19 oktoberLees verder
Mondelinge rapportage avond Welgelegen
11 novemberLees verder
Mondelinge rapportage avond Havezathe
12 novemberLees verder

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren