Dagindelingen BSO & POV

Dagindeling peuterspelen

Tijdens het peuterspelen volgen wij globaal de volgende dagindeling:
8.30 – 9.30 uur
Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht en er is een kort inloopmoment. De kinderen zijn in de gelegenheid met hun ouder een kleine activiteit te doen. Om 8.45 uur vertrekken alle ouders en spelen de kinderen verder in de diverse hoeken in het peuterspeellokaal. 

9.30 – 10.00 uur

Kinderen doen mee aan een kringactiviteit, hierbij volgen we de methodiek van Piramide. 

10.00 – 11.15 uur

Kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerkers wat eten en drinken en gaan dan afwisselend buiten en/ of binnen spelen

11.15 - 11.30 uur

Er wordt opgeruimd en de niet-VVE peuters gaan naar huis

11.30 -12.15 uur

Voor de VVE peuters vindt er binnen een kleinere groep extra verrijking plaats rondom alle ontwikkelingsgebieden. 12.15 uur wordt er opgeruimd en wordt de dag afgesloten. 

12.30 uur

Naar huis

Inline image

Dagindeling BSO

Tijdens de opvang BSO volgen wij globaal de volgende dagindeling:

7.30 - 8.25 uur
Kinderen worden gebracht en doen een rustige activiteit met de pedagogisch medewerker. De dag wordt geopend met de kinderen middels een rustig gesprek en een kleine activiteit naar interesse. Om (uiterlijk) 8.25 uur gaan de kinderen naar hun klas. Kinderen van 4 t/m 7 jaar worden gebracht. Kinderen van 7 t/m 13 jaar gaan zelfstandig naar de groep. Indien nodig loopt de PM-er mee 
14.30 – 15.00 uur
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden uit de klassen gehaald en de kinderen van de overige groepen komen zelf naar de BSO ruimte. De kinderen krijgen wat te drinken (thee/water/diksap) en koekje/ fruit (keuze uit twee soorten). 

15.00- 15.30 uur
Eerst gaan de kinderen gezamenlijk naar buiten. Hierna kunnen de kinderen vrij spelen en maken zelf een keuze wat bij ze past. 
15.30 – 16.30 uur
Gezamenlijke activiteit in het kader van talentontwikkeling en visie van de school (workshop, kunstenkabinet, techniek, muziek, creativiteit). Er kan ook gekozen worden om een activiteit buiten de school te volgen. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht middels de nieuwsbrief of via een bericht uit KOVNET. Kinderen die willen kunnen ook kiezen voor vrij spel (indien er geen uitstapje is).  
16.30 – 17.00 uur
Gezamenlijk moment om iets te drinken (thee/water/diksap) en een cracker of koek (liga evergreen of ontbijtkoek).  
17.00 - 18.00 uur
uur Vanaf 16.30 uur kunnen kinderen worden opgehaald. De kinderen die tot 18.00 uur aanwezig zijn spelen vrij.  

 
   

Agenda
Kerstviering
22 decemberLees verder
1e kerstdag
25 decemberLees verder
Kerstvakantie
26 decemberLees verder
2e kerstdag
26 decemberLees verder

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren