Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief Mei

Nieuwsbrief 22 april 2022

Paaseieren actie

We kijken terug op een geweldige paaseieren actie! In totaal zijn er bijna 10.000 eieren verkocht door de leerlingen van de Noorderborch! De actie heeft bijna €1300,- opgeleverd.

Namens de ouderraad bedankt voor jullie inzet!

 

12

 

Nieuwe collega's

In de afgelopen maand heeft de Noorderborch afscheid genomen van meneer Bertus en juf Sylvia.

Gelukkig was er veel belangstelling voor de vacatures voor een conciërge en een intern begeleider bij ons op school. 

Vanaf 1 mei gaat Gerrit Vrielink 5 ochtenden in de week aan de slag als conciërge.

Op 1 juni komt Dorien Kampman als intern begeleider ons team versterken.

 

Gerrit en Dorien heel veel succes op de Noorderborch! 

Kunstproject
De Noorderborch doet mee met een bijzonder kunstproject 
 

Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom gaat onze school vanaf 9 mei meedoen aan een bijzonder project beeldend vormen: De Kunstweken. 

Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en ontvangt daarvan gratis een echte wenskaart als aanmoediging. Maar dat is nog maar het begin...

Tijdens De Kunstweken krijgt elke leerling namelijk een eigen Museum op internet zodat iedereen het werkstuk kan komen bewonderen. Helemaal bijzonder is dat je daar ook nog eens allerlei leuke spulletjes met die tekening erop kunt bestellen. 

Alle groepen gaan eerst kennis maken met leven en werk van een beroemde kunstenaar: groep 1 en 2 met Mondriaan, 3 en 4 met Haring, 5 en 6 met Van Gogh en 7 en 8 met Picasso. Vol inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag.

 

In dit filmpje wordt meer uitgelegd over De Kunstweken: 

Ouderbijdrage
Begin dit jaar heeft uw kind een brief meegekregen voor de ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage zorgen wij als Ouderraad dat er, samen met de leerkrachten van de Noorderborch, leuke activiteiten voor uw kinderen georganiseerd kunnen worden. Dit gaat onder andere om het schoolreisje, Sinterklaas en bijvoorbeeld Pasen. Bedankt een ieder voor het betalen van de ouderbijdrage.  Nog niet iedereen heeft de ouderbijdrage overgemaakt. Om alle activiteiten voor uw kinderen nu en in de toekomst te kunnen blijven organiseren hebben wij de ouderbijdrage nodig. Zonder uw bijdrage krijgen wij de activiteiten financieel niet rond en we zijn dan ook dankbaar voor de vele overmakingen die wij nu al hebben ontvangen.

 

Hierbij een herinnering aan diegene(n) die het nog niet hebben gedaan met de vraag dit alsnog te doen.

Dit kan op rekening nummer NL90INGB0651807263 tnv Stichting vrienden van Basisschool de Noorderborch ovv Naam en groep oudste kind

Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad via royschrijver99@gmail.com

Eerste communie

Op zondag 24 april a.s. ontvangen een aantal kinderen van de Noorderborch hun Eerste Heilige Communie.

De viering is in de St. Georgiusbasiliek te Almelo en begint om 11.00 uur.

 

Dit is geen op zichzelf staande dag, er gaan projecten aan vooraf om de kinderen goed voor te bereiden op het sacrament dat ze ontvangen.

Oudercommissie Peuteropvang

Binnen peuteropvang en BSO De Noorderborch werken wij met een oudercommissie. Wat houdt dit in? En wat doet een oudercommissie dan precies? 

Het doel van de oudercommissie is om de kwaliteit te behouden en te verbeteren. De oudercommissie heeft contact met ouders, de PM'ers, beleidsmedewerker/coach en locatiemanager. De oudercommissie komt ongeveer 4 keer per jaar samen. De oudercommissie staat voor de belangen van de ouders/verzorgers. De kinderopvangorganisatie is verplicht om de oudercommissie advies te vragen m.b.t. wijzigingen in een beleid voordat deze gewijzigd dient te worden. Een pedagogisch medewerker kan niet deel nemen aan de ouderraad. Er kan door de oudercommissie gevraagd worden aan de directie om een keer deel te nemen aan de vergadering.  

Het kan dan gaan om de volgende onderwerpen:  

  • Wijzigingen en uitvoering pedagogisch beleid; 
  •  Aantal kinderen en leidsters (BKR) 
  • Groepsgrootte en dagritme 
  • Vaste gezichtencriterium 
  • Opleidingsplan PM'ers   
  • Inzet medewerkers in opleiding 
  • Beleid m.b.t. Voeding en voor- en vroegschoolse educatie.  
  • Klachtenregeling 
  • Openingstijden 
  • Tarieven.  

Voor locatie De Noorderborch zijn wij op zoek naar ouders die in de ouderraad deel willen nemen.  

Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie? Mag u mailen met: c.oosterik@varietas.nl  

Inzamelen oud ijzer

 

Op woensdag 11 mei staat er een container voor de school om oud ijzer in te zamelen. Eén van de ouders heeft aangeboden om deze container te plaatsen en de totale opbrengst is voor de Noorderborch.

Voorbeelden van producten die ingeleverd kunnen worden zijn fietsen (graag zonder banden en overig plastic), computers, wasmachines, kranen, leidingen, sloten, scharnieren, een oude radiator, spijkers, schroeven, tentstokken en bedspiralen


Wat mag niet in de container voor oud ijzer: koelkasten, televisies, vriezers, verfblikken, brandblussers, gasflessen, accu's en batterijen.

 

Misschien een tip voor de meivakantie, ruim de schuur, garage of zolder op en spaar al het oud ijzer voor de Noorderborch.

"Als iedereen het overtollige oud ijzer inlevert kunnen we een heel leuk bedrag inzamelen. Dit bedrag komt natuurlijk weer volledig ten goede aan onze leerlingen." 

 

 

 

Trakteren op school

In de nieuwsbrief van maart vertelden we u over de versoepelingen i.v.m. corona. We willen hierbij 
nog één aanvulling geven: traktaties hoeven niet meer voorverpakt te zijn. We verzoeken u wel om voor zo 
gezond mogelijke traktaties te zorgen. Bedankt!

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Noorderborch is op zoek naar betrokken ouders

Wat doet een MR?

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de Noorderborch. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Elke raad ontwikkelt een beetje zijn eigen cultuur.

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Je zit in de MR namens de ouders van de Noorderborch en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van de school.

De MR kan een echt klankbord zijn voor de directie.

 

Mocht u interesse hebben of heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de MR:

Oudergeleding

- Hanneke Borgman

- Petra Voshaar

- Marieke van der Wal

- Alejandro Veenaas

 

Leerkrachtgeleding

- Patricia Munsterman

- Ellen ten Velde

- Tabitha Kuipers

- Anne Braamhaar

 

Of een mail sturen naar noorderborch_mr@varietas.nl 

 

De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.

Fijne Vakantie!

Het team van de Noorderborch wenst iedereen een hele fijne en zonnige meivakantie toe!

Wij zien jullie graag weer op maandag 9 mei.

Havezathe 99                            

7608 CL Almelo                         

Tel: 0546 - 86 22 44                   

 

E-mailadres: noorderborch@varietas.nl