Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief April

Nieuwsbrief 1 april 2022

Welkom

Welkom Emma, Bedros, Vaunn en Nováh, wij wensen jullie een hele fijne periode op de Noorderborch!

Ook een speciaal welkom voor Margreet. Zij is vanaf 1 maart werkzaam als pedagogisch mederwerker bij de kinderopvang. 

Start van de schooldag

Vanaf maandag 4 april gaan we weer op de reguliere tijd de deuren voor de leerlingen en peuters openen. Door de coronapandemie moesten de leerlingen en peuters gespreid naar binnen.

Doordat alle regels zijn vervallen, zijn de leerlingen vanaf 8:15 uur welkom op het schoolpein. Vanaf dan lopen er ook teamleden buiten. Vanaf 8:25 kunnen de leerlingen naar binnen. 

Ook de peuters kunnen vanaf 8:25 uur naar binnen. 

13 April open dag!

Woensdag 13 april is er de jaarlijkse open dag.

Deze dag is bedoeld voor toekomstige leerlingen en hun ouders. Zij krijgen informatie, kunnen de sfeer ervaren en kijken hoe er in de groepen gewerkt wordt. Vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur kunnen ouders, samen met hun nog niet schoolgaande kind, de school komen bezoeken.

Vanzelfsprekend kunt u altijd een afspraak maken, om op een ander tijdstip te komen kijken. Neem dan contact op met Hélène Lucassen 0546-862244.

Afscheid juf Sylvia

Op donderdag 14 april neemt juf Sylvia afscheid van de Noorderborch.

 

In 2003 is juf Sylvia vanuit Limburg naar Almelo gekomen. Na een aantal jaren als groepsleerkracht bij ons op school gewerkt te hebben, is zij aan de slag gegaan als intern begeleider. Sinds enige tijd is Sylvia ook locatiedirecteur voor de kinderopvang (peuterspelen en BSO) op de Noorderborch.

In april gaat Sylvia, samen met haar gezin, terug naar haar roots. Zij hebben een kavel gekocht en gaan daar hun droomhuis bouwen. Een andere nieuwe uitdaging is, dat juf Sylvia daar aan de slag gaat als directeur van een basisschool. 

 

Het team van de Noorderborch bedankt juf Sylvia voor alles wat zij voor de leerlingen, haar collega's en de school heeft betekend en wij wensen haar heel veel succes met haar nieuwe uitdagingen!

 

Eindtoets groep 8

Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken aan het eind van de basisschool. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW toegelaten) eindtoets ze afnemen. De Noorderborch heeft voor de IEP Eindtoets gekozen. 

De eindtoets geeft als resultaat een advies voor het voortgezet onderwijs. De leerkracht geeft voor 1 maart 2022 zijn/ haar schooladvies. Dit schooladvies van de leerkracht is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht, een tweede objectief gegeven.

 

De IEP Eindtoets staat voor de leerlingen van groep 8 gepland op woensdag 20 en donderdag 21 april. We wensen onze leerlingen veel succes bij het maken van de eindtoets. 

De grote rekendag

Op 30 maart heeft Malmberg, samen met de Universiteit Utrecht, de Grote Rekendag georganiseerd. De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. Deze dag wordt elk jaar georganiseerd, meestal in maart. Meer dan duizend basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee.

 

De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur of bouwer.

Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

Bent u benieuwd naar de bouwavonturen op de Noorderborch, kijk dan op het blog van de groep van uw zoon of dochter.

Grote Rekendag

Koningsspelen

Wat zijn de koningsspelen?

 

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. De Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag.

In 2022 vinden de Koningsspelen plaats op vrijdag 22 april.

Nadere informatie over de koningsspelen op de Noorderborch volgt nog.

Informatie gordel gebruik

Op 28 februari en 1 maart is de ANWB met Streetwise  school geweest. 

Vaak horen en zien zij op de scholen dat de gordel niet of niet goed wordt gedragen. Ook merken zij dat ouders vaak niet geheel op de hoogte zijn wat precies de regels zijn voor het dragen van de gordel.

In de bijlage informatie over het gordelgebruik. 

Vrije dagen en meivakantie

De leerlingen hebben vrij op vrijdag 15 april (goede vrijdag) en op maandag 18 april (tweede Paasdag).

De meivakantie begint op 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022.

 

Wij wensen iedereen fijne Paasdagen en een heel fijne en zonnige meivakantie!

Havezathe 99                            

7608 CL Almelo                         

Tel: 0546 - 86 22 44                   

 

E-mailadres: noorderborch@varietas.nl