Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief Maart

Nieuwsbrief 2 maart 2022

Welkom

Welkom op de Noorderborch! Mila, Jesaja en Luc, wij wensen jullie een hele fijne periode bij ons op school.

Start na de voorjaarsvakantie

Voor de voorjaarsvakantie is het nieuwe meubilair voor de peuterspeelzaal, BSO en de hallen geleverd. Tevens hebben we op 28 februari een gezellig carnavalsfeest gevierd op school. Hieronder een aantal foto's. 

 

1

5

IMG-20220209-WA0006.jpg

 

 

Schoolfotograaf

Foto Koch komt 7 en 8 maart a.s. de schoolfoto’s maken. Er worden portret- en groepsfoto's gemaakt.  

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.  

 

Dit betekent dat uw kind na het maken van de foto’s van de leerkracht een inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 

 

Op maandag 7 maart worden de volgende groepen gefotografeerd:

De peuters die maandag aanwezig zijn in de groep.

Groep 1-2A

Groep 1-2B

Groep 3A

Groep 3B

Groep 3C

Groep 4A

Groep 4B

 

Dinsdag 8 maart worden de overige groepen gefotografeerd:

De peuters die dinsdag aanwezig zijn in de groep.

Groep 1-2C

Groep 5A

Groep 5B

Groep 6

Groep 7

Groep 7/8

Groep 8

 

Coronaversoepelingen

De maatregelen rondom corona zijn versoepeld. U heeft vast via de media meegekregen dat er weer veel dingen mogelijk zijn op school.

Voor de peuters en de groepen 1-2 kiezen we er bewust voor om het binnenkomen van de leerlingen zo te laten zoals het nu is. Er is altijd iemand aanwezig op het plein en we merken dat de leerlingen prima in staat zijn om naar hun eigen lokaal te lopen.  Voor nieuwe leerlingen maken we tijdens de intake afspraken over het naar binnen brengen door een ouder. Wat wel blijft is het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen. 

 

Vanaf maandag 8 maart gaan de peuters naar binnen en buiten via de achterzijde van de school (bij het fietspad). De peuters worden bij de ingang opgehaald door de pedagogisch medewerker.

 

 

Vanuit de MR

14 februari is de MR weer bijeen geweest en we hebben het volgende besproken:

 

We zijn 11 januari met z’n allen gestart op locatie Havezathe. De verhuizing is voorspoedig verlopen en iedereen lijkt zijn plekje te hebben gevonden.

Natuurlijk brengt zo’n verhuizing ook verandering met zich mee. Vanuit de ouders rees de vraag of het schoolplein in de pauzes nu niet heel vol zou zijn. Dit hebben we samen besproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat dit meevalt omdat:

  • De pauzes verspreid zijn,
  • Er gebruik gemaakt wordt van het Cruyff court en het basketbalveld. Hierdoor valt het totaal aantal leerlingen op het plein mee.

Ook leuk om nog even te melden is dat de kinderen op vrijdag altijd iets mee mogen nemen met wieltjes. Denk hierbij aan skeelers, stepjes etc.

 

De teamleden hebben een presentatie gekregen over Focus PO. Dat is een onderwijsplansysteem dat de school gebruikt om ontwikkeling in kaart te brengen. De leerdoelen worden verdeeld per jaargroep en voor de leerkrachten is Focus PO een mooi middel om de ontwikkeling van schooldoelen, groepsdoelen en leerlingen te volgen.

 

We hebben gesproken over de gesprekken tussen ouders, school en kind. De oudergeleding heeft de kans gehad om adviezen te geven en wensen uit te spreken. Het team gaat dit verder uitwerken. Denk hierbij aan informatieavonden, gesprekken en hoe deze vorm gaan krijgen.

 

Er gaat een aantal MR-leden afscheid nemen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe MR-leden. Heeft u interesse of wilt u een keer een kijkje komen nemen om te zien of het iets voor u is dan kunt u zich melden bij: 

Noorderborch_mr@varietas.nl

Vervangingsproblematiek

Het was al een tijd erg lastig om invallers te krijgen. De Noorderborch heeft tot nu toe veel vervangingen intern kunnen oplossen. Echter door alle coronabesmettingen ook onder het personeel in de regio zijn invallers zo goed als niet meer te krijgen. De realiteit zal zijn dat we zeer waarschijnlijk groepen thuis moeten laten, omdat er geen invallers meer zijn en er intern niet meer geschoven kan worden. 

Wilt u zorgen voor een back-up thuis voor uw kind; daarmee bent u voorbereid indien er bericht komt dat de groep thuis moet blijven. 

 

Afscheid meneer Bertus

4 April gaat meneer Bertus Wigger met pensioen.

Bertus is ruim veertig jaar werkzaam geweest in het onderwijs. Een flink aantal jaren daarvan heeft Bertus als leerkracht gewerkt op verschillende scholen binnen ons bestuur. De laatste jaren is hij werkzaam geweest als conciërge op de Noorderborch en de Compaan.

 

Bertus, heel erg bedankt voor alle jaren op de Noorderborch. Wij wensen je heel veel geluk en plezier bij de start van je nieuwe avontuur!     

Vakantierooster 2022-2023

 

 

 

herfstvakantie

ma 17-10-22 t/m vr 21-10-22

 

 

kerstvakantie

ma 26-12-22 t/m vr 06-01-23

 

 

voorjaarsvakantie

ma 27-02-23 t/m vr 03-03-23

 

 

Pasen

vr 07-04-23 en ma 10-04-23

 

 

meivakantie

ma 24-04-23 t/m vr 05-05-23

 

 

Hemelvaart

do 18-05-23 t/m vr 19-05-23

 

 

Pinksteren

ma 29-05-23

 

 

zomervakantie

vr 21-07-23 t/m vr 01-09-23

BSO en Peuterspeelzaal

Ook de peuterspeelzaal en de BSO hebben nieuw meubilair gekregen. Hieronder een aantal foto's. 

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dat via: Aanmelding - BSO de Noorderborch (kovnet.nl)
Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Sylvia Koster.
1
 
5
 
 
Uren peuteropvang

Verandering in uren

Vanaf april gaan er nieuwe regels gelden voor de peuteropvang binnen Almelo. Voor de Noorderborch houdt dat in dat álle reguliere peuters 4 uur per dag aanwezig zijn i.p.v. 3 uur. Voor de VVE-peuters verandert er dus niets. Zij blijven 4 x 4 uur per dag aanwezig. De groep zal dan geopend zijn van maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur.

De mogelijkheid om op woensdag een extra uurtje aan te vragen, vervalt hierdoor.

 

Ouderbijdrage 

De peuteropvang valt onder de Wet kinderopvang, hierdoor kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Als u hier niet voor in aanmerking komt, betaalt de gemeente Almelo mee aan de plek voor uw kind.   

 

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? 

Dan betaalt u per maand aan de peuteropvangorganisatie. U betaalt dit maandbedrag zelf. Van de belastingdienst (kinderopvangtoeslag) krijgt u een deel retour. Dit is afhankelijk van uw inkomen.  

 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? 

Dan betaalt u een ouderbijdrage voor 2 dagdelen (8 uur) per week. De bijdrage betaalt u aan de peuteropvangorganisatie. De ouderbijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In de tabel hieronder kunt u zien wat uw bijdrage per maand is per 1 april 2022. De bijdrage voor de 40 weken peuteropvang is verdeeld over 12 maanden. U betaalt elke maand een zelfde bijdrage.   

 

 

1e kind 

2e kind 

Definitief verzamelinkomen 

gezin 2021  

Per maand  

 

Per maand  

  
lager dan  

 

€ 20.584 

 

€      9,10 

 

€     9,10 

 

€ 20.585 

 

€ 31.648 

 

€    11,50 

 

€     9,90 

 

€ 31.649 

 

€ 43.550 

 

€    24,50 

 

€   12,30 

 

€ 43.551 

 

€ 59.235 

 

€    38,40 

 

€   12,50 

 

€ 58.236 

 

€ 85.146 

 

€    66,70 

 

€   18,70  

 

€ 85.147 

 

€ 117.989 

 

€  113,10  

 

€   29,10  

 

€ 117.990 

 

en hoger 

 

€  150,40  

 

€   54,10  

 

Reservekleding POV

Het komt nog wel eens voor dat een kind te laat naar de wc gaat en een natte broek heeft. Ook bij de peuters. Op dit moment is er wel reservekleding aanwezig binnen het onderwijs, maar zijn er (nog) geen kleine maatjes voor de peuters. Heeft u kleding liggen die uw zoon/dochter te klein is, dan ontvangen wij deze graag!

Havezathe 99                            

7608 CL Almelo                         

Tel: 0546 - 86 22 44                   

 

E-mailadres: noorderborch@varietas.nl