Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief januari/februari

Nieuwsbrief 21 januari 2022

Welkom

Welkom op de Noorderborch Julie, Ties, Finn, Fayènne en Sem wij wensen jullie een hele fijne periode bij ons op school.

Start januari in het nieuwe gebouw

We zijn nu ruim een week met de gehele school op één locatie. In de eerste week heeft de ouderraad gezorgd voor een warm welkom, door voor alle kinderen een oliebol te bakken.

8D7F84A5-D964-429F-B4D7-D1CCDF1C9929.jpeg

 

Ondanks dat er nog een aantal dingen moeten gebeuren, kijken we terug op een goede start.  Zo zal er in week 7 nieuw meubilair komen voor de hallen. We hebben veel positieve reacties van de leerlingen, ouders, collega's en externen mogen ontvangen. Dank hiervoor!

Hieronder een aantal foto's: 

 

51

5  

Cito toetsen/ gewijzigde data

Doordat er veel leerlingen corona hebben gehad of in quarantaine hebben gezeten is er besloten om de Cito toetsen wat ruimer te plannen. Dit betekent dat een aantal data automatisch gaan opschuiven. De data zijn ook aangepast in onze digitale agenda. Hieronder vindt u de nieuwe data.

  • 19 januari t/m 11 februari afname periode Cito's.
  • 14 februari  studiedag voor leerkrachten. Leerlingen hebben vrij.
  • 18 februari de rapporten gaan mee naar huis.
  • Woensdag 2 maart en woensdag 9 maart oudergesprekken.

We snappen dat het verplaatsen van de studiedag opvangproblemen kan veroorzaken. Door de kinderen meer tijd en ruimte te geven voor de toetsperiode, hopen we op uw bergip hiervoor. 

Advisering groep 7 en 8

Voor de groepen 7 zal er een 15-minuten gesprek worden gepland. Hierin wordt er een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs met u en uw zoon/dochter besproken. 

 

Tijdens de15-minuten gesprekken voor de groepen 8, zullen we het definitieve advies met u en uw kind gaan bespreken.  Dit gebeurt gezamenlijk met de leerling, ouders en leerkrachten.

Het schooladvies is een gezamenlijk advies van leerkrachten, intern begeleiders en directie. 

Hierbij maken we gebruik van de handreiking school advisering (aangereikt door ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap). Voor alsnog gaat de eindtoets door dit schooljaar (20 en 21 april). Deze kan dan eventueel als second opinion worden gebruikt. De school is bij een hogere uitslag verplicht om het advies te heroverwegen.  Bij een lagere uitslag blijft het advies van school leidend.  

 

De gesprekken voor de groepen 7 en 8 gaan fysiek plaatsvinden volgens de geldende richtlijnen m.b.t. corona.

Rapporten en oudergesprekken

Op vrijdag 18 februari ontvangt u het rapport van uw zoon/dochter. Deze is gebaseerd op de periode van augustus tot februari. 

Op 18 februari ontvangt een een uitnodiging voor het 10-min gesprek, waarbij u zich kunt inschrijven voor het gesprek. 

In de week van 28 februari ontvangt u via Teams een link voor het online 10-minuten gesprek (m.u.v. groep 7 en 8).

 

"Kiss & ride" zone

Doordat we nu we nu weer op één locatie zitten is het een stuk drukker tijdens het brengen en halen van de kinderen. Denkt u weer aan de regels van de ”Kiss & Ride” zone bij school.  Hieronder nogmaals de regels zoals ze staan op de site van Veilig Verkeer Nederland.

 

’Kiss & Ride’-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto’s af te zetten of op te halen (o.a. bij treinstations en scholen) en meteen weer verder te rijden. 

Desondanks wijzen wij er op dat ’Kiss & Ride’-zones alleen goed werken onder een aantal voorwaarden:

De kinderen moeten aan de kant van de school kunnen uitstappen

De ouders die de ’Kiss & Ride’-strook gebruiken, moeten ook echt direct weer doorrijden

Voor ouders die willen uitstappen dient er een andere pakeerplek te worden gezocht.

BSO De Noorderborch

Deze week is de BSO gestart op de Noorderborch. Er is nog ruimte om uw zoon/dochter aan te melden voor onze BSO. 

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dat via: Aanmelding - BSO de Noorderborch (kovnet.nl)
Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Sylvia Koster
 
51
Privacy voorkeuren

Via Schoudercom heeft u een vragenlijst ontvangen m.b.t. de privacy voorkeuren. We verzoeken u deze vragenlijst (wanneer u dit nog niet heeft gedaan) in te vullen. Door het via Schoudercom te doen kunnen we de vragenlijsten digitaal verwerken en heeft u als ouder ook zicht op de privacy voorkeuren. U kunt de vragenlijst op de volgende plekken vinden:

  • Op de desktop: via Mijn gegevens
  • In de App: via Meer > Privacy en overige vragen

 

Havezathe 99                            

7608 CL Almelo                         

Tel: 0546 - 86 22 44                   

 

E-mailadres: noorderborch@varietas.nl