Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Start schooljaar

Nieuwsbrief 19 augustus 2021

Start nieuwe schooljaar

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

We hopen dat iedereen, ondanks de bijzondere omstandigheden, een mooie vakantie heeft gehad.  

De zomervakantie loopt nu ten einde en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Een schooljaar waarvan we allemaal hopen dat dit zo normaal mogelijk zal verlopen.  

 

Wij hebben er zin in en hopen dat ook de kinderen het fijn vinden om volgende week weer naar school te gaan.    

 

Gelukkig kunnen alle kinderen weer volledig naar school. Enkele aanvullende maatregelen gericht op het zoveel mogelijk beperken van besmettingen worden nog voor een korte periode gecontinueerd. 

Graag stellen we u op de hoogte wat er de komende periode gaat gebeuren en waar we als basisschool rekening mee moeten houden de komende weken: 
In grote lijn blijft alles zoals we de vakantie zijn ingegaan. Tot 20 september blijft dit zo.  

  

 • Volwassenen (personeel en ouders onderling) blijven ten opzichte van elkaar de 1,5 meter afstand houden. Het is nog niet mogelijk om met (grote) groepen ouders in de school te komen. 
 • Brengt u uw zoon of dochter naar school? Dan zet u hem of haar af bij het hek op het schoolplein. U mag het schoolplein niet betreden. Ook kunt u de school niet in. Dat betekent dat uw kind alleen naar binnen moet. Op het schoolplein van locatie Havezathe zijn maandagmorgen een aantal teamleden aanwezig om uw kind op te vangen en eventueel te begeleiden naar de ingang of het lokaal. Op locatie Welgelen lopen ook teamleden buiten om de kinderen naar binnen te begeleiden. 
 • Vanaf 8.15 uur is de school open en kunnen de kinderen naar hun eigen klas lopen.
 • Op beide locaties maken de kinderen gebruik van 2 ingangen. Bij de verschillende ingangen zijn 23 augustus a.s. de nummers duidelijk zichtbaar. 

Locatie Havezathe: 

Ingang 1: groep 3A, 3B, 3C, 4A en 4B 

Ingang 2: groep 1-2A, 1-2B 1-2C en de peuters 

Locatie Welgelegen:  

Ingang 1: groep 6- 7-7/8-8 

Ingang 2: groep 5A-5B 

 • Voor een goede doorstroming van het autoverkeer op locatie Havezathe willen we u dringend wijzen op het belang van het goed gebruiken van onze Kiss & Ride-zone. U mag daar alleen maar stoppen om uw kind(eren) af te zetten. Dus niet wachten of zelf uitstappen en meelopen naar het hek. 
 • De kinderen lopen rechtstreeks naar hun lokaal. De jassen en de tassen worden aan de kapstok in de hal bij het eigen lokaal gehangen.  
 • Tijdens de pauzes gaan op locatie Havezathe de groepen 1 en 2 samen naar buiten. Ook de groepen 3 en 4 gaan samen naar buiten (tussen de kinderen onderling hoeft de 1,5 meter afstand niet meer).  Op locatie Welgelegen gaan de 6 groepen samen naar buiten.
 • Kinderen die jarig zijn vieren natuurlijk hun verjaardag op school. Er mag natuurlijk getrakteerd worden als de traktatie is verpakt.
 • Wij volgen de beslisboom (zie bijlage) om te kijken of uw kind wel of niet naar school mag komen. We verzoeken ouders om kinderen met klachten (koorts, benauwdheid, veel hoesten) bij een testlocatie te laten testen en in afwachting van de uitslag de kinderen thuis te laten. 
 • Met betrekking tot het beleid voor zelftesten blijft gelden dat een zelftest niet geschikt is bij klachten.
 • De gymlessen voor de groepen 3 en 4 zullen vanaf dinsdag nog even buiten plaatsvinden omdat de sporthal nog gebruikt wordt om te vaccineren. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken gebruik van de gymzaal op locatie Welgelegen. Vanaf aanstaande maandag starten de lessen.  

 

We wensen u en uw kinderen nog een paar fijne laatste vakantiedagen en een heel goed, fijn, maar bovenal gezond schooljaar toe. 

 

Vriendelijke groet, 

Coen Oosterik 

Hélène Lucassen 

 

 

 

Havezathe 99                            

7608 CL Almelo                         

Tel: 0546 - 86 22 44                   

 

E-mailadres: noorderborch@varietas.nl