Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief april

Nieuwsbrief 30 april 2021

Welkom leerlingen

Welkom op de Noorderborch Hagop en Matthew. Wij wensen jullie een hele fijne periode bij ons op school.

Advies mondkapjes

Het protocol voor het basisonderwijs beschrijft het volgende over het dragen van mondkapjes:

 

Voor leerlingen van groep 7 en 8 is het een dringend advies aan de school om te overwegen hen een neusmondmasker of face-shield te laten dragen, wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen. Het mondneusmasker kan af, wanneer leerlingen een vaste zit-of staanplaats hebben binnen de school.

 

We merken dat leerlingen het af en toe toch nog lastig vinden om zich aan dit advies te houden. Zou u dit thuis bespreekbaar willen maken? Vanuit school zullen we de leerlingen hier ook op aanspreken om bij het voortbewegen door de school een mondkapje te dragen.

SchouderCom

Voor een goed gebruik van SchouderCom, is het volgende van belang; binnen de SchouderCom app (van Varietas) kunt u instellen of u notificaties wilt ontvangen. Door deze aan te zetten mist u geen informatie van school.

U kunt deze instelling aanpassen door in de app te kiezen voor; meer-> instellingen-> notificaties. 

Hierin kunt u aangeven of u een melding wilt ontvangen.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie

ma 18-10-21 t/m vr 22-10-21

Kerstvakantie

ma 27-12-21 t/m vr 07-01-22

Voorjaarsvakantie

ma 21-02-22 t/m vr 25-02-22

Pasen

vr 15-04-22 en ma 18-04-22

Meivakantie

ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22

Hemelvaart

do 26-05-22 t/m vr 27-05-22

Pinksteren

ma 06-06-22

Zomervakantie

vr 15-07-22 t/m vr 26-08-22

 

Laptops

Op de Noorderborch zijn 200 laptops aangeschaft. Hierdoor hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 allemaal een eigen laptop tot hun beschikking. Ook de onderbouwgroepen hebben een aantal laptops die veelvuldig worden ingezet.

Binnen de groepen zijn er afspraken gemaakt hoe hier mee om te gaan.

Door de inzet van laptops kunnen we het onderwijs aan uw zoon/dochter nog beter vormgeven. We zijn hier erg trots op!

Afscheid Ria Waanders

Op 19 maart jl. ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Ria Waanders.

 

Ria heeft met heel veel plezier 45 jaar in het onderwijs gewerkt. Haar belangstelling en interesse lagen vooral bij het jonge kind. Ria vond het erg belangrijk dat jonge kinderen de kans kregen om zich te ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving waar kinderen zelf konden ontdekken en veel ervaringen konden opdoen tijdens het spel.

Een aantal leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 zullen zich Ria nog herinneren als hun eerste leerkracht op de Noorderborch.

Als team denken wij terug aan een betrokken collega die altijd klaar stond voor de Noorderborch.

 

Wij wensen haar naasten veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Enquête voor- en/of naschoolse opvang

Steeds vaker krijgen we de vraag van ouders of toekomstige ouders, of er op de Noorderborch ook een mogelijkheid is om gebruik te maken van voorschoolse- en/of naschoolse opvang.

Wij zijn benieuwd of er inderdaad veel belangstelling is en als we voor- en/of naschoolse opvang gaan organiseren, hoeveel ouders hier ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken.

U ontvangt binnenkort via SchouderCom een enquête met een aantal vragen hierover. We vragen u om de enquête in te vullen en wie weet kunnen we, in de loop van het volgende schooljaar, bij voldoende belangstelling ook gaan starten met voor- en/of naschoolseopvang.

Nieuwbouw

Vanaf 3 mei is het eindelijk zover, de nieuwbouw van de Noorderborch gaat starten!

 

Daarom graag u aandacht voor het volgende:

  • De kleuters van de groepen 1-2B en 1-2C maken na de meivakantie ook gebruik van de ingang aan de voorzijde van de school.
  • Als u uw zoon of dochter na schooltijd weer ophaalt, zal het wat drukker zijn dan u gewend bent. Let a.u.b op de onderlinge afstand. De leerkrachten lopen met de leerlingen van de groepen 1 en 2 mee naar buiten en wachten ook buiten tot alle leerlingen weer opgehaald worden. 
  • De speelzaal voor de kleuters komt na de verbouwing terug op een andere plek in de nieuwbouw. Tot die tijd kunnen we geen gebruik maken van de speelzaal. Meneer Joost zal op donderdag zoveel mogelijk de buitengymlessen voor de kleuters verzorgen.
  • De fietsenstalling voor de kleuters is niet meer te gebruiken tijdens de verbouwing. Ook de kleuters kunnen hun fiets in de stalling aan de voorzijde van de school plaatsen.
  • De parkeerplaatsen het dichtst bij de Kiss and Ride kunnen tijdens de verbouwing niet gebruikt worden. De Kiss and Ridezone kunnen we gewoon blijven gebruiken. Daarom wel graag aandacht blijven houden over het gebruik van de Kiss and Ride;

    De Kiss and Ride is bedoeld om kinderen af te zetten of op te halen en meteen weer verder te rijden. Dat laatste ‘lukt’ niet altijd en kan nog wel eens voor wat ergernis zorgen. Wij zien af en toe toch vaders en moeders uitstappen en op de stoep uitgebreid afscheid nemen van hun zoon of dochter of toch nog een stukje meelopen naar de ingang van het schoolplein. Daar is zo’n Kiss and Ride dus niet voor bedoeld.

    In de wet staat zelfs dat het verboden is om te parkeren op een ‘Kiss and Ride’ plek. Het klinkt allemaal zo logisch, maar om de kinderen veilig en snel bij school af te zetten, is het soms nodig de regels even te herhalen.
  • Het fietspad tussen de Noorderborch en de Tandem zal tijdens de verbouwing niet gebruikt kunnen worden.  

 

Zoals het er nu  naar uitziet gaat de verbouwing tot aan de herfstvakantie duren. De verbouwing zal voor overlast gaan zorgen, maar we krijgen er straks wel een mooie plek voor terug voor alle leerlingen van de Noorderborch en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.

In de bijlage de tekening van de nieuwbouw en de brief die naar de buurt is gestuurd. 

 

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Noorderborch is op zoek naar betrokken ouders.

Wat doet een MR?

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de Noorderborch. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Elke raad ontwikkelt een beetje zijn eigen cultuur .

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Je zit in de MR namens de ouders van de Noorderborch en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van de school.

De MR kan een echt klankbord zijn voor de directie.

 

Mocht u interesse hebben of heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van de MR:

Oudergeleding

- Sandra Hassing 

- Hanneke Borgman

- Petra Voshaar

 

Leerkrachtgeleding

- Herma Eppink

- Patricia Munsterman

- Ellen ten Velde

- Tabitha Kuipers

 

Of een mail sturen naar noorderborch_mr@varietas.nl 

 

 De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.

 

 

Fijne vakantie!

Namens het team van de Noorderborch wensen wij jullie allemaal een fijne vakantie!! We zien elkaar weer op maandag 17 mei.

Havezathe 99                            Welgelegen 6

7608 CL Almelo                         7608 JZ Almelo

Tel: 0546 - 86 22 44                   Tel: 0546-86 44 37

 

E-mailadres: noorderborch@varietas.nl