Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief februari

Nieuwsbrief 2 februari 2021

Welkom terug!!!

Wat hebben wij een bewondering voor uw flexibliteit in de afgelopen weken. De meeste ouders hebben naast, hun eigen werk, ook een onderwijskundige taak gehad. Het is mooi om te zien dat we ons samen door de moeilijke tijden heen konden slaan. Onze dank hiervoor!

Welkom

Welkom op de Noorderborch Elora, Mané, Levi, Nova, Chayen, Marcel en Kornelia. Wij wensen jullie een hele fijne periode bij ons op school.

Start 8 februari

We gaan op 8 februari met volledige groepen starten. Vanaf 08.15 uur kunnen kinderen binnenkomen, dan zijn de leerkrachten in de klas. We starten om 08.30 uur met de lessen. 

Voor het verlaten van de school gebruiken we aangepaste tijden: 

 

 • Groep 1 en 2:      14:25 
 • Groep 3:              14:30 
 • Groep 4:              14:35 
 • Groep 5 en 7:      14:25 
 • Groep 6A en 7/8: 14:30 
 • Groep 6B en 8:    14:35 
 • Wilt u uw kind(eren) thuis voorafgaand aan school al een keer naar de wc laten gaan en handen laten wassen? 
 • Brengt u uw zoon of dochter naar school? Dan zet u hem of haar af bij het hek om het schoolplein. U mag het schoolplein niet betreden. Ook kunt u de school niet in. Dat betekent dat uw kind alleen naar binnen moet. Op het schoolplein is een teamlid aanwezig om uw kind op te vangen en eventueel te begeleiden naar de ingang. 
 • Als u uw kind 's middags ophaalt, bij voorkeur met mondkapje, let dan op de 1.5 meter afstand onderling. 
 • Op locatie Welgelegen gebruiken de kinderen twee ingangen. Bij de verschillende ingangen zijn 8 februari a.s. de nummers duidelijk zichtbaar aangebracht. 

         Ingang 1: groep 5, 6A en 6B 

         Ingang 2: groep 7a, 7/8 en 8 

 • Op locatie Havezathe maken de kinderen zowel bij het brengen als het halen, gebruik van 3 ingangen. Bij de verschillende ingangen zijn 8 februari a.s. de nummers duidelijk zichtbaar aangebracht.  

         Ingang 1: groep 3A, 3B, 4A en 4B  

         Ingang 2: groep 1-2A, 0-1D 

         Ingang 3: groep 1-2B, 1-2C 

 • De kinderen lopen rechtstreeks naar hun lokaal. Ze hangen hun jas aan de kapstok. Leerlingen nemen hun rugtas mee naar het lokaal en hangen hun tas op de leuning van hun stoel.  
 • Bij binnenkomst in het lokaal reinigen de kinderen hun handen. 
 • Zorg voor bekers, bakjes e.d. die de kinderen zoveel mogelijk zelf open kunnen maken.
 • Kinderen die jarig zijn vieren natuurlijk hun verjaardag op school. De kinderen mogen een voorverpakte traktatie uitdelen.
 • Leerkrachten verschonen geen kinderen. Bij een ongelukje wordt u gebeld om uw kind op te halen. Kinderen moeten zichzelf kunnen redden op het toilet. 
 • Zorg voor makkelijke kleding zodat de jongste leerlingen zich zoveel mogelijk zelf kunnen redden bij bijv. het toiletbezoek. 
 • Er komen aangepaste pauzetijden om het aantal kinderen die samen buitenspelen te beperken. 
 • We doen er in de groepen 7 en 8 alles aan om de afstand tussen leerkracht en kind 1,5 meter te laten zijn. U zult ongetwijfeld beseffen dat dit domweg niet altijd te voorkomen is. Ook bij de andere groepen proberen we afstand te bewaren. Bij kleuters is het ondoenlijk, maar ook bij de andere groepen is het bijzonder lastig. Uitgangspunt is dat leerlingen vanaf groep 3 een vaste werkplek hebben in de groep en daar ook gedurende de dag aan het werk zijn. 
 • Voor de leerlingen van groep 7 en 8 is het advies om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Zodra de leerlingen op hun werkplek zitten, mogen de mondkapjes af.

Wilt u deze regels en afspraken voor de komende periode ook met uw kind(eren) bespreken, zodat voor hen ook duidelijk is wat er van hen verwacht wordt op school vanaf 8 februari a.s.

Klachten, positieve test en quarantaine

Neusverkoudheid

 

Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid vooralsnog gewoon naar school mogen. Ook in geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school

 

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Mocht uw zoon of dochter op school toch klachten hebben, wordt u gebeld en moet het kind gelijk worden opgehaald. 

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine.

 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is vanhoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.


Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 

 

Wordt uw zoon of dochter positief getest, laat dit dan zo snel mogelijk weten omdat er allerlei zaken geregeld moeten worden. Ouders moeten op de hoogte gebracht worden en direct de opvang voor hun kind regelen.

Wij verzoeken de ouders van de groepen 5 t/m 8 om dit direct te melden bij Coen Oosterik c.oosterik@varietas.nl. De ouders van de groepen1 t/m 4 melden dit direct bij Hélène Lucassen h.lucassen@varietas.nl.

 

Voor de kerstvakantie hebben we een opvangrooster met u gedeeld te gebruiken bij afwezigheid van een leerkracht. Dit rooster komt te vervallen.

U moet er rekening mee houden dat u 's morgens nog bericht kunt krijgen dat er geen vervanging is of dat de leerkracht en leerlingen in quarantaine moeten.

Rapporten en oudergesprekken

Op vrijdag 12 februari ontvangt u het rapport van uw zoon/dochter. Deze is gebasseerd op de periode van augustus tot december. Deze versturen we digitaal. 

In de week van 15 februari ontvangt u via Teams een uitnodiging voor het online 10-minuten gesprek. Via SchouderCom kunt u zich hiervoor inschrijven. Deze uitnodiging zal op 10 februari worden verstuurd. 

Advisering groep 8

Tijdens deze 15-minuten gesprekken zullen we het definitieve advies met u en uw kind gaan bespreken.  

De Cito-toetsen die in februari staan gepland, gaan niet door. Dit vraagt van school om nog beter het advies te onderbouwen. Dit gebeurt gezamenlijk met groep 8 leerkrachten, intern begeleiders, en directie. Hierbij maken we gebruik van de handreiking Schooladvisering (aangereikt door ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap). 

Het ziet er naar uit dat de eindtoets door gaat. Deze kan dan als second opinion worden gebruikt. De school is bij een hogere uitslag verplicht om het advies te heroverwegen.  Bij een lagere uitslag blijft het advies van school leidend.  

Cito midden afname

Vanaf maandag 8 maart worden de Cito midden toetsen voor de groepen 1 t/m 7 afgenomen. Deze staan gepland t/m 30 maart. De uitslagen van deze toetsen zullen via het ouderportaal van Parnassys met u worden gedeeld. 

Verhuizing en nieuwbouw

Inmiddels hebben op school een aantal interne verhuzingen plaatsgevonden. De groepen H6A en H5 zijn verhuisd naar locatie Welgelegen. Ook zijn de groepen H1-2C, H3A en H3B intern naar een ander lokaal verhuisd. 

De ontwikkelingen rondom de nieuwbouw gaan door. Er worden op de achtergrond veel voorbereidende  werzaamheden verricht om straks goed te kunnen starten.

Geen gymlessen

De sporthal op de Schelfhorst wordt gebruikt als locatie om te vaccineren. Hierdoor is het niet mogelijk om de sporthal te gebruiken voor gymactiviteiten. Dit betekent dat er de komende periode geen gymlessen worden verzorgd. Er wordt nog onderzocht of er andere mogelijkheden/ locaties zijn. 

Houd moed en blijf gezond!

Havezathe 99                            Welgelegen 6

7608 CL Almelo                         7608 JZ Almelo

Tel: 0546 - 86 22 44                   Tel: 0546-86 44 37

 

E-mailadres: noorderborch@varietas.nl