Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief December

Nieuwsbrief 3 december 2020

Welkom

Welkom op de Noorderborch Noél. Wij wensen je een hele fijne periode bij ons op school.

Juf Machteld, nieuwe baan!

Juf Machteld heeft na achttien jaren op de Noorderborch gewerkt te hebben, de kans gekregen om aan de slag te gaan bij SO Het Mozaïek in Almelo.

Wij bedanken juf Machteld voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar heel veel succes met haar nieuwe baan. 

 

Juf Rian Thijert zal haar werkzaamheden in groep 3A overnemen. Wij wensen de leerlingen van groep 3A samen met juf Manon een juf Rian een fijne voortzetting van het schooljaar toe.

 

 

SchouderCom

Allereerst een compliment voor alle ouders, omdat  binnen 1 week alle accounts waren geactiveerd. 

Wij vinden het heel fijn dat we nu weer foto’s in een afgeschermde omgeving met jullie kunnen delen. Alle ouders uit de groep krijgen de foto’s die gemaakt worden door de leerkracht(en) van de groep. Ons verzoek is om daar als ouders zorgvuldig mee om te gaan. U mag natuurlijk foto’s delen van uw eigen kind via uw eigen social media. Maar let op; foto’s delen van andere kinderen mag alleen met toestemming van de ouders van het kind.

 

Vanaf komende week zult u "de knop" afwezigheidsmeldingen gaan zien. Via deze knop kunt u de afwezigheid van uw kind melden en daarbij de reden en toelichting opgeven (ziek, doktersbezoek, begrafenis etc.). Deze melding wordt dan in de agenda van u als ouder geplaatst. Ook krijgen leerkrachten een bericht van de afwezigheidsmelding. 

 

We verzoeken u om hier gebruik van te maken. Natuurlijk blijft telefonsich melden altijd mogelijk. 

Mochten er vragen zijn m.b.t. Schoudercom, neem dan contact op met school. 

Vervanging bij ziekte van een leerkracht

Ook op de Noorderborch worden geconfronteerd met zieke leerkrachten, leerkrachten die afwezig zijn omdat ze getest moeten worden en op de uitslag wachten, collega’s die in quarantaine moeten en ga zo maar door. Het is soms erg lastig om vervanging te regelen en af en toe ook echt niet mogelijk om een vervanger te krijgen. De afgelopen periode hebben we al twee keer een groep naar huis moeten sturen. We verwachten dat in de toekomst de situatie, dat er geen vervanging beschikbaar is, vaker voor kan komen. Om jullie als ouders niet op het laatste moment het bericht te sturen dat jullie zoon of dochter vandaag of morgen niet naar school kan, zijn we op school aan het puzzelen gegaan en is er een oplossing gezocht zodat u niet voor verassingen komt te staan.

In de bijlage vindt u een overzicht. Er staan steeds twee groepen aangegeven op een schooldag.  Op maandag 4 januari staan de groepen 1-2A en 6B. Mocht het niet mogelijk zijn om vervanging te regelen op die dag dan lossen we dat intern op door met leerkrachten te schuiven en zijn de leerlingen van groep 1-2A en/of 6B vrij. Op deze manier proberen we te voorkomen dat leerlingen van een bepaalde groep voor een langere periode geen onderwijs krijgen. 

Kijk a.u.b. goed naar het overzicht en denk vast na hoe de kinderen thuis opgevangen kunnen worden als dat nodig is. 

Peuteropvang

Wordt uw zoon of dochter binnenkort 2 jaar? Kom dan eens een kijkje nemen bij de peuteropvang van de Noorderborch. De peuteropvang is huiselijk en uitdagend ingericht. Daardoor kunnen de peuters allerlei dingen ontdekken en heerlijk spelen en leren in de verschillende speel- en themahoeken. 

Er wordt gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Door leuke en leerzame activiteiten aan te bieden, worden de kinderen geprikkeld in hun ontwikkeling en zorgen we ervoor dat ze leren samen spelen en ontdekken.

 

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Sylvia Koster.

De Noorderborch en de verschillende locaties

Een aantal jaren geleden moesten er prognoses gemaakt worden voor het leerlingenaantal van de komende jaren. Wij hadden verwacht dat we inmiddels al met alle leerlingen op één locatie zouden zitten. Gelukkig gaat het erg goed met het leerlingaantal, maar dat heeft wel tot gevolg dat we nog steeds lokalen nodig hebben op locatie Welgelegen. De gemeente Almelo heeft bij Varietas (ons bestuur) aangegeven dat ze de grond van locatie Welgelegen nodig hebben om andere plannen te realiseren. Daardoor kan er eindelijk een hele grote wens van ons in vervulling gaan: we mogen een stuk bij gaan bouwen op locatie Havezathe zodat we in de loop van het volgende schooljaar allemaal op de hoofdlocatie naar school kunnen gaan! 

Zoals het er nu naar uitziet start de bouw in februari 2021. Dat zal overlast veroorzaken en we moeten wat ruimte maken op locatie Havezathe om de plannen op een veilige manier met zo min mogelijk overlast te kunnen realiseren. Waarschijnlijk vanaf de voorjaarsvakantie moeten daardoor ook de leerlingen van groep 5 en groep 6A tijdelijk verhuizen naar locatie Welgelegen.  

We hopen dat we heel snel na de zomervakantie met alle leerlingen van de Noorderborch op locatie Havezathe kunnen starten. 

We houden u via de nieuwsbrieven op de hoogte van de plannen en de verbouwing. 

Herinnering ouderbijdrage

Begin dit jaar heeft uw kind een brief meegekregen voor de ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage zorgen wij als OR ervoor samen met de Noorderborch dat er leuke activiteiten voor uw kinderen georganiseerd kunnen worden.  Ook komend jaar 2020/2021, blijven wij proberen zoveel mogelijk van deze activiteiten, veelal aangepast, door te laten gaan. Dit brengt dit jaar meerkosten met zich mee.  Extra inzet, meerkosten door verplichte zaken vanwege Corona, verpakt snoep, ingepakte Sinterklaascadeaus, haal en breng kosten. Ook de activiteiten Kerst e.d. zullen zoveel mogelijk doorgang blijven vinden.  Dit zal uit de ouderbijdrage betaald blijven worden, daar maken wij ons hard voor.  

Helaas leidt Corona in sommige gevallen tot extra kosten (zoals: verplicht voorverpakt snoep, bezorgkosten, hygiëne koste e.d.). Doordat er minder activiteiten mogen die geld opleveren voor ons als OR en school zoals de kerstbrodenactie, het ramen lappen, inzamelactie e.d. moeten wij meer dan voorheen op de kosten en inkomsten letten. Maar desondanks hebben wij de ouderbijdrage voor dit jaar gelijk kunnen houden aan vorig jaar. Ook omdat vorig jaar door Corona iets geld is overgebleven.  

Om toch alle activiteiten voor uw kinderen nu en in de toekomst te kunnen blijven organiseren hebben wij de ouderbijdrage dus echt nodig. Zonder uw bijdrage krijgen wij de activiteiten financieel niet rond en zijn dan ook dankbaar voor de vele overmakingen die wij nu al hebben ontvangen.  

Hierbij dan ook een herinnering aan diegene(n) die het nog niet hebben gedaan om dit alsnog te doen.  

Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad via royschrijver99@gmail.com 

Kerstkaarten

We vinden het erg leuk om elkaar een kerstwens op papier te geven in de vorm van een kerstkaart. Om te voorkomen dat sommige kinderen wel een kaart krijgen en anderen niet, vragen wij u om één kaart voor de hele klas te maken. Deze kaart wordt dan opgehangen in de klas.
Wil je je vriendje of vriendinnetje persoonlijk een kaart geven, doe dit dan via de post of bezorg deze zelf op het huisadres.

MR

Beste ouders, 

Graag wil ik mij voorstellen aan de ouders die mij niet kennen, mijn naam is Sandra Hassing en al meer dan 10 jaar zitten kinderen van mij op de Noorderborch. 

De afgelopen 3,5 jaar ben ik betrokken bij de MR en inmiddels ben ik al zo’n 2,5 jaar voorzitter van de MR. Vanuit die rol schrijf ik ook dit stukje in de nieuwsbrief. 

Ik ervaar het als waardevol maar ook leuk om deel te nemen aan en voorzitter zijn van de MR en daardoor betrokken te zijn bij de basisschool van mijn kinderen. 

Ik hou er wel van om een kijkje in de keuken van de Noorderborch te nemen en mee te denken in nieuwe ontwikkelingen en processen. 

Maar inmiddels heb ik nog maar 1 kind op de Noorderborch en dan ook nog in groep 8. 

Dus mijn tijd als ouder betrokken bij de Noorderboch zit er bijna op, dit betekent vanzelfsprekend dat ik ook ga stoppen met mijn voorzittersrol van de MR. 

U voelt het misschien al aankomen, ik/we zijn op zoek naar een opvolger als voorzitter. En dan het liefst niet pas vanaf september 2021, maar graag al vanaf januari 2021…. 

 

Waar zijn we naar op zoek? 

Er is echt geen blauwdruk voor voorzitterschap van MR Noorderborch. Betrokkenheid, nieuwsgierigheid maar ook een kritische houding zijn wenselijk. De tijdsinvestering is zo ongeveer 2 uur per maand, 1x 2 maanden is er een vergadering en daarnaast bereid je de vergadering samen met directie en secretaris van MR voor. Er zijn natuurlijk ook wat andere regelklussen die voorbij komen. 

Vind je het leuk om mee te denken in de ontwikkeling van de Noorderborch? Heb je ook ideeën over processen van de Noorderborch die je graag zou willen delen? En vind je het leuk om personeels- en oudergeleding samen te brengen dan is dit mogelijk een leuke vrijwilligers-job voor jou. 

  

Mocht je vragen hebben, of eens vrijblijvend een gesprek willen dan kan dat natuurlijk. Meekijken/meelopen kan natuurlijk ook. 

Mail je vragen of reacties naar Noorderborch_MR@varietas.nl             

Groetjes Sandra Hassing 

Kerstvakantie

De kerstvakantie begint op vrijdagmiddag 18 december om 12 uur voor de groepen 1 t/m 4. En om 14.30 uur voor de groepen 5 t/m 8. Op maandag 4 januari 2021 starten we met de eerste lesdag in het nieuwe jaar.

Havezathe 99                            Welgelegen 6

7608 CL Almelo                         7608 JZ Almelo

Tel: 0546 - 86 22 44                   Tel: 0546-86 44 37

 

E-mailadres: noorderborch@varietas.nl